Komentáře

Různé glosy, poznámky, polemiky, úvahy jednotlivých autorů a podobné časovosti.
Marta Sedláčková
Reportáž z odpoledního jednání 1. dne 1. zasedání 31. synodu aneb jak to viděla z galerie M. Sedláčková.
Jaroslav Vokoun
V ČCE se v poslední době otevřela diskuse na téma použivání liturgických rouch při bohoslužbě. Jaroslav Vokoun, evangelický farář z Domažlic, reagoval na dopis synodní rady, který odmítal nošení jiných liturgických oděvů než je černý talár s tabulkami, otevřeným dopisem bývalému synodnímu seniorovi P. Smetanovi. Jeho myšlenky stojí i po čase za uveřejnění.
Tomáš Drobík
Zatímco se Coena snaží publikovanými materiály zvyšovat osobní i společné "duchovní požitky" duchovních i laiků, vláda ČR se rozhodla zvýšit "osobní požitky duchovních". Tak se totiž nazývají od r. 1948 státem vyplácené prostředky na zajištění života duchovních, kteří jsou zaměstnanci registrovaných církví a náboženských společností.
Christof Lange
Možná, že se už nějakou dobu ptáte, kdo vlastně tu Coenu a její aktivity platí?
David Sedláček
Reakce na článek Emauela Vejnara Ode zdi ke zdi v Evangelickém týdeníku 9/2004.
Karel Šimr
Další poznámka k článku E. Vejnara "Ode zdi ke zdi" (ET 9/2004)
Coena
Díky a se svolením ochotných dědiců Vám nabízíme ke stažení a k užitku podstatnou část prvního dílu Duchovního pokladu modliteb křesťanských - evangelické agendy. Jde o K. E. Pospíšilem, evangelickým farářem Augsb. vyznání, nově vydanou a přepracovanou knihu z roku 1891. Původní podoba tohoto díla pochází z roku 1732 a jejím autorem je Pavel Jacobaei.
Christof Lange
22. listopadu má svátek Cecilie, patronka duchovní hudby a chrámového zpěvu. Již od čtvrtého století připomíná církev v bohoslužbách mučednici Cecilii. Cecilie pocházela z bohaté římské rodiny. Vychovaná už byla křesťansky a rozhodla se, že zůstane pannou.
Martin Grombiřík
Vítejte na novém webu iniciativy Coena!
Coena
Univerzita Karlova v Praze, Evangelická teologická fakulta ve spolupráci s občanským sdružením Institut ekumenických studií v Praze nabízí bakalářské studium Teologie křesťanských tradic. Přihlášky ke studiu v nejbližším akademickém roku lze podat do konce února 2005.
Tomáš Drobík
Byla jedna z těch nocí, kdy by člověk nejraději zalezl někam do tepla, přikryl se a spal. Už odpoledne bylo chladno. A teď je o dobrých deset hodin později. Jemu to připadalo spíš jako deset dnů nebo deset let. Je až neuvěřitelné, že oni dva jdou stejnou cestou tutéž noc už podruhé. Vše se mu honilo hlavou.
Tomáš Drobík
Jen málokteré téma je v Evangelické církvi natolik poznamenané zmatkem a lidovou tvořivostí tak, jako téma ordinované služby. Ne vždy víme, co slova „ordinovaná služba“ znamenají. Jindy tušíme, že se to týká těch z nás, kdo byli při slavnosti ordinace, tedy modlitbou a vzkládáním rukou, uvedeni do duchovenského úřadu. Velmi málo se však promýšlí význam tohoto aktu, závaznost pro nositele ordinace a nezbytnost této služby pro církev. Snad pod vlivem hesla „volnost, rovnost a bratrství“ si myslíme, že svátosti může volně vysluhovat kdokoli, že všichni jsou si rovni a běda tomu, kdo by v rámci bratrského obecenství chtěl vykonávat autoritu.
Karel Šimr
Stali jsme se v uplynulých dnech svědky posledních chvil dvou lidských životů. Sledovali jsme takřka „online“ dění kolem Američanky Terry Schiavové a krátce poté smrt papeže Jana Pavla II. Setkání těchto příběhů ve mně vzbudilo podobné pocity jako před lety podobně časově blízká smrt lady Diany a Matky Terezy.
Mikuláš Vymětal
Nesouhlasná reakce na článek M. Grombiříka "Kříž a kalich jako symbol a znak". Kvůli formální vyváženosti diskuse ji zveřejňujeme formou článku.
Karel Šimr
V článku najdete plnou verzi zahajovací bohoslužby "Farářského kurzu" z 23. ledna 2006. Bohoslužba vzbudila celou řadu negativních i pozitivních ohlasů a dlouze se o ní diskutovalo na valné hromadě Spolku evangelických kazatelů. I Vy můžete (po registraci) připojit svůj názor přímo pod tento článek nebo zaslat e-mailem na coena@edunix.cz.
Jan Jun
V článku najdete reakci faráře Jana Juna na únorový seminář Coeny o rituálech v pastoraci, jehož se zúčastnil. Text zveřejňujeme se svolením autora jako podnět k diskusi, třebaže nezúčastněným čtenářům nebudou všechny reálie setkání zřejmé. Děkujeme za kultivovavnou polemiku. (red)
Martin Grombiřík
Stanovisko k tvrzením Jiřího Nováka na adresu sdružení Coena v dubnových Getsemanech.
Martin Grombiřík
Rozhovor s aktéry reformované iniciativy Polaris.
Pavel Hradilek
Znovu se vracíme k návštěvě prof. I. Pahl, kterou do Prahy pozvala Coena s ETF UK v Praze. Tentokrát přinášíme několik poznámek od Pavla Hradilka. Článek je se svolením autora převzat z časopisu Getsemany 6/2007.
Martin Grombiřík
"Pozorné zkoumání dokumentů 2. vatikánského koncilu prozradí, že přesvědčení o vlastní jedinečnosti a naopak nedostatečnosti ostatních církví, které zaznívá z nedávného papežova prohlášení, je již zde vyjádřeno v podstatě stejnými slovy. S jemnou ironií poznamenejme, že společných prvků s katolíky má naše víra začasto více, než kolik jich papež uvádí. Zejména s katolicismem před druhým Vatikánem," píše Tomáš Pavelka ve svém článku "Plíživý katolicismus".
Jaroslav Vokoun
Má spontánní reakce na Molnárův text o krizi ČCE je utvářena mou – naštěstí podstatně jinou – zkušeností s ČCE.