Nová synodní rada ČCE zvolena

Autor:
Publikováno:

Reportáž z odpoledního jednání 1. dne 1. zasedání 31. synodu aneb jak to viděla z galerie M. Sedláčková.

13:30 - poslední synodálové spěchají do sálu, dokuřují cigarety a ve vzduchu je patrné radostně-napjaté očekávání. Předsednictvo synodu ve složení: faráři - Pavel Kašpar, Vlado Kopecký, Jan Krupa; laici - Simeona Zikmundová, Otta Keller, ? Buzek moderují diskusi a začínají volby.

Nejprve jde o synodního seniora. Celkem široká kandidátka se každým optáním na souhlas s volbou zmenšuje, až nakonec nikdo nezbývá. Atmosféra napjatá, nikdo se v ní neodváží říct ano, souhlasím. V tu chvíli vystupuje s návrhem Martin Prudký, aby se stejně jako na konventech provedla na začátku ne volba, ale průzkum preferencí, aby bylo jasné, kdo má kolik důvěry synodu a mohl se na tom také orientovat. Synod návrh po diskuzi odsouhlasuje, každý píše jedno jméno.

Mezitím začíná volba laických členů synodní rady. Tady kandidáti neodmítají tak rychle. Jako první s volbou na post synodní kurátorky souhlasí Mahulena Čejková, sklidí potlesk, pak už kandidátů přibývá. Probíhá volba, MAHULENA ČEJKOVÁ je zvolena synodní kurátorkou, velký bouřlivý potlesk. Pak se z pléna ozve: pusu, pusu. Předsedající synodu Kašpar a Kopecký přibíhají a gratulují polibkem nové synodní kurátorce.

Dále to jde celkem hladce: jako první náměstek synodní kurátorky je zvolen PAVEL STOLAŘ (Vlado Kopecký vyhlašuje, že nebude pro pohoršení veleváženého synodu bratra Stolaře líbat, ale pak to nevydrží a stejně ho jde obejmout), jako druhý náměstek PAVEL PROSEK.

A pak se jde už na ty ordinované členy synodní rady. V seznamu navržených v preferenčním průzkumu figurují podle počtu hlasů Joel Ruml (38), Miloš Rejchrt (11), Dan Ženatý(8), T. Bísek, J. Čapek, P. Kašpar, V.Kopecký. Podle tohoto seznamu se tvoří kandidátka. Synod vědom si nejednoduchosti přijmout dopředu případnou volbu odsouhlasí, že není nutno se před volbou kandidátů ptát. Kandidáti vědí, kdo má největší důvěru synodu a měli více než hodinu času si přijetí rozmyslet. Obrovské napětí v sále, modlitby se snad zhmotňují v třasu rukou, které píší na hlasovací lístky jméno budoucího synodního seniora, lituju, že jdu k očaři až příští týden a tudíž nevidím z galerie, co kdo píše. Mezitím vším probíhá jakási rozprava, ale nervozita na pozornosti moc nepřidává. A to již přicházejí skrutátoři a Vlado Kopecký čte výsledky: 40 hlasů obdržel a synodním seniorem se stává JOEL RUML!

V sále obrovské nadšení, potlesk neutuchající, výkřiky radosti. A Joel Ruml, olomoucký farář, jde k řečnickému pultu a s mírnými rozpaky a úsměvem přijímá povolání být synodním seniorem jako povolání nejen od synodu, ale také jako povolání Boží. Volba náměstků je trochu utahaná, napětí viditelně spadlo, všichni jsou rádi, že úkol synodního seniora dostal člověk tak vstřícný. Prvním náměstkem se stává strašnický farář PAVEL KLINECKÝ, který má tu výhodu, že není na synodu přítomen a tudíž nepodléhá momentálním tlakům. Kandidátka na druhého náměstka je také malá, Rejchrt, Daniel Matějka a Abigail Hudcová. MILOŠ REJCHRT svou kandidaturu přijímá se slovy: nevím co budu v synodní radě dělat a je zvolen, ač Abigail ví, co by v synodní radě dělat mohla a nahlas to říká.

Synod je velmi omlazený, žádné konzervativní jádro církve se na něm neschází, ba právě naopak. Nová SR je ve členech, které znám otevřená a komunikativní, možná s názory rozdílnými, avšak všichni církev milují a budou jí sloužit, jak jen to půjde. Všichni si také ve svých povolebních příspěvcích uvědomovali svou možnou slabost a prosili o podporu a modlitby.

To vám píšu já, Marta, abyste měli nějaké zprávy hodnotné a pár dojmů. Zdraví vás také můj muž David, co rád svoji manželku nechává vyřizovat mejly a mluvit svým jménem, protože jí věří, že jeho názory nezkreslí, jak by si někteří z vás mysleli.