Teologie

Teologické základy liturgie, svátostí a služby Slova: úvahy a studie, které nemusí souviset přímo s liturgickou problematikou.
Ivana Noble
Se svolením autorky přinášíme úryvek z knihy Ivany Noble "Po Božích stopách: teologie jako interpretace náboženské zkušenosti"(CDK, Brno, 2004). Autorka na zmíněné téma přednášela v listopadu 2005 na studijním setkání Coeny v Krouně.
David R. Holeton
Příspěvek připravený ke zveřejnění v bernském čtvrtletníku Internationale Kirchenzeitung (IKZ) koncem roku 2005. Z anglického rukopisu přeložil Josef König a Petr Vinš.
Jaroslav Vokoun
Následující myšlenky, shrnující závěry rozsáhlejší autorovy práce, chtějí doložit možnosti pokračování klasického ortodoxního křesťanství na úrovni postmoderní doby. Nejde přitom o návrat do jakéhosi „zlatého věku“, ale o snahu vyhnout se postmodernímu anything goes stejně jako fundamentalismu jako jednoho z plodů moderny. Nebo jinak řečeno: naším cílem je ukázat možnost konzervativně postmoderní syntézy premoderního a moderního, možnost transcendovat alternativu obvykle označovanou jako tradicionalismus versus liberalismus postliberální syntézou kladných momentů obou přístupů.
Martin Grombiřík
Při bohoslužbách čtvrté neděle adventní se připomíná i v evangelických církvích postava, která jinak v tomto prostředí přichází poměrně zkrátka: Ježíšova matka Marie. Následující úvaha se pokouší najít nezaujatý, přitom však zdravě evangelický pohled na tuto postavu dějin spásy.
Martin Grombiřík
Přehled dějin liturgického a vysokocírkevního hnutí v některých zemích a církvích -- upravená a rozšířená součást referátu předneseného autorem na Pastorální konferenci Chrudimského seniorátu ČCE
Paul Tillich
Tato studie význačného evangelického theologa Paula Tillicha z r. 1941 popisuje vztah mezi katolicismem a protestantismem jako dvěma komplementárními typy křesťanského náboženství. Překlad této studie přinášíme jako příspěvek do současné diskuse vyvolané vatikánským dokumentem o církvi.
Jan Konzal
Příspěvek byl přednesen na studijním setkání Coeny 21.10.2011 v Soběhrdech a zveřejňujeme ho s laskavým svolením autora.