Poslední komentáře

Coena (z lat. Coena Domini - Večeře Páně) je otevřená iniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi.

UPOZORNĚNÍ: KVŮLI TECHNICKÝM POTÍŽÍM BĚŽÍ NYNÍ SERVER COENY V OMEZENÉM REŽIMU - dostupný je archiv textů, ale omezen je provoz kalendáře a dalších služeb. Na odstranění závad pilně pracujeme.


Poslední články

Setkání Coeny s tématem aktuálních otázek kolem slavení večeře Páně

Ve čtvrtek 18. a v pátek 19.6. 2020 proběhne v Českém Brodu setkání Coeny s názvem "Večeře Páně - aktuální otázky".

Karel Šimr - středa, 17. červen 2020 @ 09:01:34


Křesťanská iniciace bude tématem setkání v Táboře

Zveme na již druhý letošní studijní den, který v pátek 25. října 2019 proběhne v Táboře.

Karel Šimr - sobota, 14. září 2019 @ 20:25:30


Setkání Coeny v Semaníně 2019

Ve dnech 4.-6. dubna 2019 zveme na setkání s tématem nové bohoslužebné agendy ČCE v ekumenických souvislostech. Ubytování i seminární část na útulné faře v Semaníně u České Třebové (http://www.smyckovi.cz/) v sousedství původně utraqustického kostela, kde se budou konat společné modlitby a závěrečná bohoslužba. Přihlášky na konference@coena.cz.

Karel Šimr - úterý, 5. únor 2019 @ 09:54:53


Setkání liturgické iniciativy Coena 15.-16. 9. 2017

Společný zpěv žalmů, eucharistie i diskuse o liturgickém životě církve

Karel Šimr - čtvrtek, 21. září 2017 @ 17:18:08


Vzpomínka na prof. Pavla Filipiho

Několik myšlenek spojených se vzpomínkami na nedávno zemřelého prof. ThDr. Pavla Filipiho (26. 5. 1936 - 28. 12. 2015), předního českého praktického teologa, ekumenika a liturgika.

Daniel Heller - čtvrtek, 18. únor 2016 @ 15:00:36


Unio mystica v lutherské orthodoxii

Tématem příspěvku je „locus theologicus“ čili bohovědné téma, De unione fidelium mystica cum Deo, to jest „o mystickém sjednocení věřících s Bohem“ – tak, jak bylo rozpracováno v prostředí poreformační lutherské orthodoxie. Tím se myslí oficiální teologická „scéna“ rozpracovávající témata Augsburské konfese a na ni navazujících vyznání (Kniha svornosti) v období od 2. poloviny 16. století (smrt Luthera a Melanchthona, Tridentský koncil, Formule svornosti) do cca poloviny 18. století (nástup osvícenství a racionalismu).

Martin Grombiřík - sobota, 1. srpen 2015 @ 09:42:32


Manželství z lutherské perspektivy

Referát o manželství z pohledu lutherské teologie. Dovoluji si jej v přepracované podobě nabídnout i čtenářům, jako malý námět k zamyšlení nad tématem, které v církvi pokládáme za samozřejmé, ale např. při předsvatebních přípravách snoubenců pozorujeme, jak málo mu často rozumíme. Věřím, že text může poskytnout i určité vodítko v ekumenických rozhovorech o problematice manželství, které vyvstávají zejména v situacích smíšených sňatků.

Martin Grombiřík - pátek, 23. leden 2015 @ 19:34:17


Manželství v Novém Zákoně

Abychom lépe pochopili, jak je manželství v NZ chápáno, a proč tomu tak je, je nutné začít ve SZ potažmo v judaismu. Právě na tomto pozadí totiž zřetelně vynikne, jak velký rozdíl mezi židovským a křesťanským pojetím manželství vlastně je. A jak se proces zduchovňování náboženské víry v křesťanství uplatňoval stále více (viz Chrám z kamene vs. Chrám Ducha; tělesná obřízka vs. obřízka srdce, Zákon vs. Pouhé dvojpřikázání lásky apod.), pochopitelně se nevyhnul ani tak důležitému tématu lidského života, jakým je manželství.

Jan Kupka - pátek, 23. leden 2015 @ 18:43:30


Lék nezdrženlivosti

Předmětem přednášky je pojetí manželství v základních textech reformovaného křesťanství. Ve svých zdrojích se přednáška omezuje na třetí edici Instituce Jana Kalvína a na Druhé helvetské vyznání.

Tomáš Pavelka - pátek, 23. leden 2015 @ 17:16:33


Žehnání nesezdaným párům

Autorova zkušenost z praxe s žehnáním soužití páru v třetím věku.

Marek P. Lukášek - pátek, 23. leden 2015 @ 17:09:42Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události