Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Coena (z lat. Coena Domini - Večeře Páně) je otevřená iniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilují o prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelické církvi.

UPOZORNĚNÍ: stránky jsou ve výstavbě a testovacím provozu, omluvte, pokud zatím vše nefunguje jak by mělo.


Poslední články

Vzpomínka na prof. Pavla Filipiho

Několik myšlenek spojených se vzpomínkami na nedávno zemřelého prof. ThDr. Pavla Filipiho (26. 5. 1936 - 28. 12. 2015), předního českého praktického teologa, ekumenika a liturgika.

Daniel Heller - čtvrtek, 18. únor 2016 @ 15:00:36


Unio mystica v lutherské orthodoxii

Tématem příspěvku je „locus theologicus“ čili bohovědné téma, De unione fidelium mystica cum Deo, to jest „o mystickém sjednocení věřících s Bohem“ – tak, jak bylo rozpracováno v prostředí poreformační lutherské orthodoxie. Tím se myslí oficiální teologická „scéna“ rozpracovávající témata Augsburské konfese a na ni navazujících vyznání (Kniha svornosti) v období od 2. poloviny 16. století (smrt Luthera a Melanchthona, Tridentský koncil, Formule svornosti) do cca poloviny 18. století (nástup osvícenství a racionalismu).

Martin Grombiřík - sobota, 1. srpen 2015 @ 09:42:32


Manželství z lutherské perspektivy

Referát o manželství z pohledu lutherské teologie. Dovoluji si jej v přepracované podobě nabídnout i čtenářům, jako malý námět k zamyšlení nad tématem, které v církvi pokládáme za samozřejmé, ale např. při předsvatebních přípravách snoubenců pozorujeme, jak málo mu často rozumíme. Věřím, že text může poskytnout i určité vodítko v ekumenických rozhovorech o problematice manželství, které vyvstávají zejména v situacích smíšených sňatků.

Martin Grombiřík - pátek, 23. leden 2015 @ 19:34:17


Manželství v Novém Zákoně

Abychom lépe pochopili, jak je manželství v NZ chápáno, a proč tomu tak je, je nutné začít ve SZ potažmo v judaismu. Právě na tomto pozadí totiž zřetelně vynikne, jak velký rozdíl mezi židovským a křesťanským pojetím manželství vlastně je. A jak se proces zduchovňování náboženské víry v křesťanství uplatňoval stále více (viz Chrám z kamene vs. Chrám Ducha; tělesná obřízka vs. obřízka srdce, Zákon vs. Pouhé dvojpřikázání lásky apod.), pochopitelně se nevyhnul ani tak důležitému tématu lidského života, jakým je manželství.

Jan Kupka - pátek, 23. leden 2015 @ 18:43:30


Lék nezdrženlivosti

Předmětem přednášky je pojetí manželství v základních textech reformovaného křesťanství. Ve svých zdrojích se přednáška omezuje na třetí edici Instituce Jana Kalvína a na Druhé helvetské vyznání.

Tomáš Pavelka - pátek, 23. leden 2015 @ 17:16:33


Žehnání nesezdaným párům

Autorova zkušenost z praxe s žehnáním soužití páru v třetím věku.

Marek P. Lukášek - pátek, 23. leden 2015 @ 17:09:42


Svatební slib – historie, význam a variabilita

„Svatební slib a požehnání jsou nejdůležitějšími částmi svatebního obřadu… V detailu mohou snoubenci sami slib dotvořit tak, aby jej považovali za upřímný. Farář by měl být tím, kdo vymezí hranice, které by změna neměla překročit,“ stojí v publikaci „Manželství – jeho podoba, proměny a pastorační problémy v evangelické perspektivě“. Kde však leží tyto hranice? Společná tvorba slibu se ukazuje jako dobrý základ rozhovoru o křesťanském pochopení manželství. Slova faráře nad Biblí snoubenci často odkývají, ale při hledání vlastních formulací se rychle ukáže, jakou představu o manželství mají, v čem odpovídá a v čem se liší od biblického obrazu.

Karel Šimr - pátek, 23. leden 2015 @ 16:54:57


Možnosti připomínky křtu

Položme si nad uvedeným tématem několik základních otázek.

Karel Šimr - pondělí, 1. září 2014 @ 15:16:32


Křest samostatně nebo v rámci pravidelných bohoslužeb?

Úvaha nad liturgickou praxí ČCE ve srovnání s církví 1. – 3. století.

Marek P. Lukášek - pondělí, 1. září 2014 @ 15:06:56


Polaris a Coena zvou na studijní setkání o manželství

Evangelická liturgická iniciativa Coena a kalvinisticky orientovaní faráři ČCE, sdružení kolem portálu Polaris, pořádají ve dnech 19.-21. června 2014 na evangelické faře ve Svratouchu společné setkání s tématem manželství.

Karel Šimr - čtvrtek, 12. červen 2014 @ 14:21:3323. srpen 2017
středa po 10. neděli po Trojici
Aktuálně
18. 8. 2017 @ 21:22
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49
2. 11. 2013 @ 21:05
27. 10. 2013 @ 18:10
21. 10. 2013 @ 17:15

<< 2017 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Nadcházející události