Kdo je platí?

Autor:
Publikováno:

Možná, že se už nějakou dobu ptáte, kdo vlastně tu Coenu a její aktivity platí?

Ne náhodou existují totiž i v jiných církvích a zemích podobné iniciativy jako Coena. Například "Luterská liturgická konference v Bavorsku" vydává různé materiály a příručky pro sbory a kazatele Evangelické a. v. církve v Bavorsku a pořádá každý rok konference k aktuálním liturgickým otázkám. K tomuto výročnímu shromáždění se scházelo v posledních letech vždy kolem 80 účastníků, a to nejen kazatelů, ale také mnoho členů sborů a - to je zvláštní výraz německých poměrů - kantorů. Letošní seminář ve dnech 22.-24. 7. 2004 v Heilsbronnu se bude věnovat tématu "Požehnání". Máte-li osobní zájem tam jet, obraťte se na kancelář synodní rady Českobratrské církve evangelické, která případně může objednat autobus pro české účastníky. Oficiální pozánku s programem a přihláškou najdete zde

Začátky liturgického hnutí v Německu jsou úzce spojeny s protifašistickým odbojem v evangelické církvi. Když konzervativní luteráni a církve, které se po dlouhá století vždy ztotožňovali se státní vrchností, pochopili, že nacistická vrchnost překročila své kompetence, překonali konfesijní zábrany a přidali se k takzvané Vyznávající církvi. Řada těchto farních sborů a jednotlivců objevila právě v bohoslužbě pramen pravé víry a posílení pro křesťanské svědectví proti nacistickým svůdcům. Zatímco fašisté vyžadovali bezpodmínečnou poslušnost vůdci, staly se evangelické bohoslužby na všech místech Německa aktem vyznání toho, že křesťané v životě a ve smrtí věří jen jedinému pánu - Kristu.

Odpovídá to na otázku, kým jsme zaplaceni? Ne, ale stopa vede zřejmě k luteránům, tedy k tomuto uskupení, do kterého na základě usnesení loňského syndou byla začleněna i naše do té doby reformovaná Českobratrská církev evangelická. Ale kdo vlastně platí synod?