DUCHOVNÍ POKLAD modliteb křesťanských na webu Coena

Autor:
Publikováno:

Díky a se svolením ochotných dědiců Vám nabízíme ke stažení a k užitku podstatnou část prvního dílu Duchovního pokladu modliteb křesťanských - evangelické agendy. Jde o K. E. Pospíšilem, evangelickým farářem Augsb. vyznání, nově vydanou a přepracovanou knihu z roku 1891. Původní podoba tohoto díla pochází z roku 1732 a jejím autorem je Pavel Jacobaei.

K dispozici jsou Vám modlitby pro všechny části církevního roku spolu s úvodem k průběhu církevního roku a spolu s biblickým čtením určeným pro ráno a večer každého dne daného liturgického týdne, dále Řád hlavních služeb Božích, přijatý r. 1881 pro církevní sbory východního evangelického seinorátu augšburského vyznání v Čechách a v neposlední řadě obsah celého prvního dílu.

Druhý díl tohoto Duchovního pokladu, který v případě Vašeho zájmu lze uveřejnit stejným způsobem, obsahuje modlitby všední k všelikému času a k rozličným potřebám obecným i obzvláštním spolu s Naučením o domácí pobožnosti a modlitbě před a po jídle.

Spolu s prvním dílem tak evangelický křesťan či křesťanka konce 19. století dostal do rukou ucelenou modlitební knihu, vycházející z nedělních bohoslužeb a k nim opět směřujících, knihu, která po způsobu Liturgie hodin člení každý týden a každý den církevního roku, dává mu vlastní ráz a provází jej modlitbami, pro moderního člověka snad trochu dlouhými a jazykem ne vždy srozumitelnými, přesto však teologicky zralými a vpravdě zbožnými.

Elektronická podoba této knihy byla vytvořena ofocením dvoulistů knihy a jejich následným automatickým naskenováním a uložením ve formátu pdf. K bezchybnému znázornění je nutné mít nainstalovanou verzi Acrobat Reader ve verzi alespoň 5.0. CE. (k volnému stažení zde.)