Dobrá zpráva pro Jidáše Iškariotského

Autor:
Publikováno:

volně podle H. Gollwitzera převedla J. Zbořilová

Když jsem tě povolal do počtu svých dvanácti, znal jsem tě už jako takového, jakým jsi teď. Nezničil jsi žádnou naději, kterou bych do tebe omylem vkládal. Ani jsi nikdy nebyl jen  nářadím ve vyšším plánu, proto, aby se naplnilo Písmo. Přijal jsem tě takového, jakým ses teď ukázal, protože tě miluji, protože jsem tě chtěl mít u sebe, protože jsem tu chtěl být pro tebe. Že ty, že vy všichni mi přinesete smrt, to bylo už dlouho jasné a zřejmé - podle toho, co jste vy a co jsem já. Proč jsem vás neochránil od vaší viny, zatímco jsem se já před vámi ochránil? Sluha není větší nežli jeho Pán, říkal jsem vám, a já nejsem nad toho, který mě poslal a který tu skrze mne chce být pro vás přítomností. On se před vámi nechce ochránit, ten, kterého společně nazýváme svým Otcem a Bohem Izraele. Teď  jsi ale vydal jeho skrze mne, to už taky víš, proto jsi ty a tvůj svět nesnesitelný. Se mnou se nechal vydat i On. Je to tak, jak to je, jak to vychází najevo. Ale ještě z toho vyplývá něco jiného. On se se mnou nechal odstranit  - vámi všemi, tak jak ty sám teď odstraňuješ sám sebe. Ale pro mé volání už dávno předtím přijal i tebe, který jsi jeho nepřijal a odstranil.

Jako nesnesitelného tě přijal, aby tě nesl.

My oba, On i já, jsme za tebe zemřeli. Proto jsi zemřel i ty. Protože být se mnou, to byl tvůj život. To jsi věděl a to teď víš ještě líp. Tak se stala má smrt tvou smrtí. Už ji teď nemusíš hledat - už se stala. Tak těsně jsem tě svázal se sebou, že se má smrt stala i tvou smrtí. Proto teď už nemůžeš být ode mne osvobozen. Když sis mne - podle mého vyvolení - zvolil a stal ses mým učedníkem, poznal jsi ve mně svůj život. Nemýlil ses, jak tě teď napadá, když si  myslíš, že právě to nám oběma přineslo smrt. My oba, On i já, zůstáváme životem pro ty, kteří nás dovedli  ke smrti. Nejen, dokud to neudělají - právě a tehdy, když už to udělají. Když nám přinesou smrt. Protože kvůli tvému životu jsme svázaní a spojení s tebou, kvůli životu tebe, který nám přinášíš smrt. Ne kvůli tvé smrti. Tak moc jsem tu byl pro tebe a tak je On se mnou pro tebe, že jsme se svou smrtí udělali i tvou smrt svou věcí. Prosadit tvůj život proti tobě samému, to je to, oč tu jde. Tvá smrt už se stala, ale náš život zůstává. Kvůli tobě byl jsem i v té smrti, kterou jsi mi způsobil - tak tedy nyní přijmi pro sebe i můj život!!! Proto se tu teď s tebou vůbec bavím. Smrt, kterou jsi nám způsobil, nebyla, jak si teď sebezničeně myslíš, to poslední. Byl jsem pro tebe slovem života a jsem jím ještě pořád. Byl jsem ti jím odedávna a teď jsem jím o to víc. Kvůli tobě jsem se od tebe nechal zabít, aby se smrt pro tebe stala  minulostí, aby tě minula, a aby pro tebe platilo jen slovo života. Ve mně ten, který mě poslal, zvolil pro sebe smrt, ale pro své vrahy život. Dlouho jsem tě přijímal takového, jaký jsi. Proto tě teď přijmu v naději na to, jaký skrze mne budeš.

Své právo na život jsi prohrál. Jsem tvé nové právo na život.