Nový zpěvník polských evangelíků

Autor:
Publikováno:

Představení polského Evangelického zpěvníku, vydaného vydavatelstvím Augustana v roce 2002.

Nový zpěvník polských evangelických církví si zaslouží i přes (mírnou) jazykovou bariéru pozornost českých evangelíků pro svou mimořádnou kvalitu a inspirativnost, ale také proto, že se jedná o společný počin církví luterských i reformovaných (ostatně pod souborem jsou podepsány také dvě české církve: Slezská církev evangelická a.v. a Luterská církev evangelická a.v.).

"Špalík", přopomínající velikostí breviář (podobnost nikoli náhodná), nenabízí polským evangelíkům zdaleko jen písňovou tvorbu pro hudební "výplň" bohoslužeb. Svým podtitulem "denní modlitba, písně, meditace, bohoslužba" naznačuje, že záměr sestavovatelů byl podstatně širší. Zpěvník nabízí kompletní a kompaktní soubor hymnického, modlitebního, liturgického i výkladového materiálu s širokým ekumenickým záběrem a v kvalitní a přehledné vydavatelské úpravě.

Celá kniha je rozdělena do čtyř barevně odlišených oddílů. První část obsahuje písně k jednotlivým obdobím církevního roku. Druhý oddíl zahrnuje liturgické zpěvy ordinaria bohoslužby v jeho plné šíři a tematické písně, vztahující se k jednotlivým částem a druhům liturgie. Třetí část je složena z písní, uspořádaných podle témat, spojených s proměnami života z víry, naděje a lásky. Písně pochází z různých tradic a všech dob od starokřesťanských až po zpěvy z Taizé nebo charismatické popěvky (je zajímavé, jak právě ty, ač jako písně nemají valnou hodnotu, se dají plodně využít jako aklamace lidu nebo zpívané části liturgie).

Největší uznání ovšem zasluhuje zpracování čtvrté části zpěvníku, složené z liturgických pořadů, proprií a liturgie hodin. Najdete zde čtyři liturgické formuláře s notací (dva luterské a dva reformované). Mile překvapí, že i reformované bohoslužby obsahují (často ve zkrácené podobě) zpívané části ordinaria jako Gloria Patri, Kyrie, odpovědi lidu na pozdrav liturga, aleluja nebo aklamace na čtení Písma. Následují propria k nedělím a svátkům v průběhu církevního roku. Samozřejmostí je zohledněný sanktorál a zvláštní povaha některých svátků (vigilie Božího narození, velkopáteční bohoslužba, velikonoční vigilie je pojata jako "velikonoční jitřní", která se má konat mezi 4 a 8 hodinou ranní).

Zvláštní pozornosti bychom rádi doporučili velmi dobře zpracovanou zpívanou "denní liturgickou modlitbou" (modlitba ranní, polední, večerní a na zakončení dne) s nabídkou alternativních žalmů a jejich nápěvů.

Zpěvník je, jak v předmluvě zdůrazňují biskupové angažovaných církví, vykročením k požadavkům třetího tisíciletí. Ačkoli na takto kvalitní projekt si v Česku budeme muset ještě asi dlouho počkat, je možné řadu věcí z polského Evangelického zpěvníků po drobné úpravě převzít (např. liturgii hodin nebo některé liturgické zpěvy). Oba jazyky jsou si naštěstí v dikci a většinou například i v počtu hlásek jednotlivých slov velmi podobné...

Zájemci o zakoupení zpěvníku se mohou obrítit na Ústředí Slezské církve evangelické a.v., Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín. Cena svazku je 330 Kč.