Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

25. neděle v mezidobí B

http://www.evangile-et-peinture.org
Publikováno: pátek, 18. září 2009 @ 15:42:17

Texty: Př 31, 10-31 nebo Mdr 1, 16-2,1.12-22 nebo Jr 11, 18-20; Ž 1 nebo Ž 54; Jk 3, 13 - 4, 3.7-8a; Mk 9, 30 - 37. Liturgická barva zelená.

Vstupní antifona

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.

Kolekta

Bože míru a lásky,
odstraň z našich srdcí všechny zlé myšlenky a přání.
Učiň z nás nástroje svého pokoje,
aby vyrostla setba tvé spravedlnosti
a svět byl obnoven v Kristu, tvém Synu,
který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Starokatolický misál


Zpěv před evangeliem

Aleluja. Bůh vás povolal kázáním evangelia, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.

Přímluvy

podle Jana Rückla z břevnovské farnosti

Nad dary

Bože a Otče,
připravujeme chléb a víno k hostině tvého Syna.
Dej, ať všichni, kteří se shromažďují u jeho stolu,
poznají spásu, kterou nám přinesl
Kristus, náš Pán.

Starokatolický misál

Anafora

Děkujeme ti, Bože, za chléb
a za všechno, co potřebujeme stejně jako chléb:
za vzduch, který dýcháme,
za lidi, kteří s námi sdílejí život,
za mír 
a za tvou blízkost ve slově a znameních.
Děkujeme ti, Bože, za víno
a za všechno, co jako víno, je naším potěšením:
za slunce a hvězdy na nebi,
za lásku, kterou jsi nám dal,
a za naději ve tvé království.
Děkujeme ti za Ježíše Krista,
který se stal naším bratrem a přítelem.

On, večer před svým utrpením, vzal chléb, vzdal ti díky,
lámal jej, dával svým učedníkům a řekl:
Vezměte a jezte z toho všichni:
Toto je moje tělo,
které se za vás vydává.

Po jídle vzal kalich s vínem,
znovu ti vzdal díky,
podal jej svým učedníkům a řekl:
Vezměte a pijte z něho všichni:
Toto je kalich mé krve,
která se prolévá za vás a za všechny
na odpuštění hříchů.
Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.

Konáme před tebou, Otče,
co nám tvůj Syn, náš bratr, uložil:
Nasloucháme jeho slovu
a slavíme jeho památku.
Máme před očima jeho utrpení a smrt za nás
a sjednoceni u jeho stolu cítíme,
že On je živý mezi námi.

Tajemství víry...

Jeho jménem tě prosíme:
naplň tyto dary svým Duchem,
aby se staly tělem a krví tvého Syna.
Naplň nás i celý svět tvým Duchem:
proměň nás,  pomoz nám stát se takovými,
jakými jsi nás chtěl mít.
V chlebu, který lámeme, nám dej pochopit,
že přes všechno, co nás dělí,
jsme skrze Ježíše spojeni do společenství
a povoláni ke společné službě lidem.

V kalichu, z něhož pijeme, dej nám zakusit,
že Ježíš je naší radostí v životě i ve smrti,
přes všechno, co v nás vzbuzuje strach a úzkost.
Náš Pán přijde!
Ano, přijď, Pane Ježíši.

Skrze něho a s ním a v něm
je tvoje všechna čest a sláva,
Bože, Otče všemohoucí,
v jednotě Ducha svatého
po všechny věky věků.
Amen.

podle textu evang. církve hessensko-waldecké


Po přijímání


Pane Ježíši Kriste, byli jsme hosty u tvého stolu. Dal jsi nám účast na tvé lásce k lidem. Povolal jsi nás na cestu pokoje. Provázej nás nyní, když odcházíme a jdeme k lidem, kteří nás potřebují. Tobě buď sláva navěky.

Erneuerte Agende


Písně


EZ 509 (jako zpěv před evangeliem)
DEZ 684 (jako modlitba po kázání)29. květen 2020
pátek po 7. neděli velikonoční
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Květen >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nadcházející události