Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Průvod světla na Hromnice

Žehnání svící a průvod do kostela na den Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) - podle Thomase L. Weitzela

Žehnání svící (před kostelem)

Účastníci shromáždění se sejdou před vchodem do kostela, všichni, nebo alespoň někteří (děti, mládež, ...) mají svíce. Duchovní je uvítá a říká:

Před čtyřiceti dny jsme plni radosti slavili slavnost narození našeho Pána Ježíše Krista. Dnes si připomínáme posvátný den, kdy byl představen v chrámu, aby naplnil Mojžíšův zákon a setkal se s věrným Božím lidem. Pod vedením Ducha přišli do chrámu Simeon a Anna a radostně oznámili, že poznali Ježíše Krista jako svého Pána. Sjedoceni [týmž] Duchem vstupme nyní i my do domu Božího, abychom přivítali Pána. Tam jej poznáváme v lámání chleba, dokud znovu nepřijde ve své slávě.

Modleme se:
Bože, náš Otče, zdroji všeho světla,
dnes jsi zjevil Simeonovi své světlo k osvícení národů.
Požehnej + tyto svíce a posvěť je,
abychom my, kdo vneseme jejich světlo do tvého domu
mohli s radostí vstoupit do světla tvé slávy.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Průvod se světlem do kostela

P: Vykročme v pokoji, abychom se setkali s Pánem.

Zapálí se svíce, poté se sformuje průvod a za zpěvu nějakého vhodného hymnu vstoupí do bohoslužebného prostoru.

P: Kristus je světlo národů
S: A sláva Izraele, svého lidu.
P: Pán s vámi
S: I s tebou
P: Modleme se:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože
protože jsi nám poslal svoji Spásu.
Osvěcuj nás svým Duchem,
abychom i my viděli svýma očima toho,
který je slávou Izraele a světlem všech národů
tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.
S: Amen

Následuje obvyklá služba slova a, pokud možno, eucharistie.

Vytvořil: Martin Grombiřík
Poslední změna: pátek, 5. leden 2007 @ 16:22:06

24. leden 2020
pátek po 2. neděli po Zjevení Páně
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Leden >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Nadcházející události