Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Katechetická inspirace pro Trojiční neděli

Publikováno: středa, 30. květen 2012 @ 20:49:17

První čtení: Iz 6:1-8 Mezizpěv: Ž 29 Druhé čtení: Ř 8:12-17 Evangelium: J 3:1-17

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."
Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."
Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."
Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."
Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?"
Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?
Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte.
Jestliže nevěříte, když jsem vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských?
Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.
Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.
Zde uvedené komentáře jsou názory čtenářů, kterým tento web poskytl prostor k vyjádření vlastního pohledu na problematiku. Za obsah těchto příspěvků nenesou provozovatelé serveru žádnou zodpovědnost. Redakce si přesto vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které shledá v rozporu s diskusními pravidly, zejména příspěvky vulgární, offtopic bláboly, spam, nevěcné osobní útoky a příspěvky v rozporu se zákony země provozovatele serveru. Rovněž nemůžeme zaručit pravost identity diskutujících.

 narodit se shůry/narodit se znovu
2. 6. 2012 @ 16:14 Marta (redaktor)

Narození "znovu" lze přeložit současně také jako "narození shůry". Je důležité pro výklad toto držet v paměti - jako nikdo neovlivní své narození, tak také znovuzrození není zásluha, výdělek - ale DAR. Dar shůry, od Boha.

Zeptejte se dětí, jakou památku mají na svém těle na své narození, na to, že byly u maminky v bříšku. ... Správně, je to pupík. To je památka na to, že jsme byli jako malá miminka u maminky v bříšku.

Vyprávějte příběh, jak za Ježíšem přišel Nikodém. Zastavte se u Ježíšovy výzvy: musíte se znovuzrodit. Co byste řekli, kdybyste byli na místě Nikodéma - kdyby vám někdo řekl, že se musíte znovu narodit. ... Nechte děti odpovídat. Shrňte odpovědi - je to nemožné, zdá se to jako úplný nesmysl, už jsme pěkně velcí. Nikodém to vidí stejně.

Ježíš na to odpovídá něco ve smyslu: Já vím, že to nejde, že to člověk sám neudělá. Může dítě za to, že se narodí? Dokáže si dát svůj život? - Svůj život ale může přijmout jako dar.

Nový život, proměna života, obrat, dělat věci jinak než doposud, to sami nezvládneme. Ale můžeme to přijmout jako dar. Dar shůry, je to dar Ducha svatého.

Bůh nás miluje, proto poslal Ježíše, aby nám to ukázal. Ježíš nám slibuje a dává svého Ducha, svoji sílu, svoje nadšení, svou vůli, abychom ho mohli následovat. Někdy je to tak jiné než to, co známe, že to vypadá, jako bychom byli někdo jiný, jako bychom se znovu narodili.


 žalm + evangelium
2. 6. 2012 @ 16:36 Marta (redaktor)

Bůh je mocný a zároveň milosrdný.

Připravte si zhudebnění žalmu 29 od skupiny Oboroh a pusťte ho dětem pořádně nahlas. Zeptejte se, co si pamatují, že dělá Hospodinův hlas. Až to vyjmenují, upozorněte je na to, že tohle všechno dělá Hospodinův hlas - co teprve Hospodin sám... Jaký je Bůh, který je opěvován v tomto žalmu - mocný, silný, bojovný...

Pak dětem řekněte, že Bůh má mnoho tváří. Je zároveň silný, mocný, bojovný, atd., ale také - přečtěte jim text J 3, 16 - 17. - Jaký je Bůh podle tohoto textu, nechte děti vymyslet (milosrdný, shovívající, laskavý, pečující, zachraňující...)

Na papír můžete napsat velkým písmem slovo Bůh a kolem něj všechna slova, kterými můžeme Boha opsat - a zároveň ho jimi vzývat a chválit.


 žalm + Izajáš (od Danielky)
2. 6. 2012 @ 17:53 Marta (redaktor)

Jak vypadá Hospodin? Jak mluví? Zeptejte se dětí, co si o tom myslí. Máme psáno, že si Boha nemáme zobrazovat, to je pravda. A u nás v kostele ani žádné obrázky nenajdeme. Ale v bibli máme několik svědectví o setkání s Bohem i o tom, jak vypadá.

Nechte děti, ať se posadí nebo si lehnou a hlavně ať zavřou oči a představují si, co jim teď budete číst. Texty jsou trochu upravené, aby byly lépe srozumitelné.

V žalmu 29 se píše o síle Božího hlasu:

Hospodinův hlas burácí nad vodami. Hospodinův hlas je plný moci, Hospodinův hlas je plný důstojnosti. Hospodinův hlas poráží cedry (to jsou stromy). Hospodinův hlas křeše plameny ohně. Hospodinův hlas nutí poušť svíjet se v křeči. Hospodinův hlas nutí laně k porodu, sloupává z lesních stromů kůru a vše v jeho chrámu volá: "Sláva!" (ať děti volají několikrát s vámi)

Prorok Izaijáš píše o tom, jak Hospodina sám spatřil:

Spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové (to jsou andělé): každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy." (nechte děti, ať s vámi toto zvolání několikrát opakují)

Nechte děti, ať se zase posadí. To je síla, viďte? Hlas, který poráží stromy. Tak mocný je Panovník Hospodin. Mnohem mocnější, než co známe, mocnější, než co si umíme představit.


25. říjen 2020
20. neděle po Trojici
Dominica XXI. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události