Přípravy - rok B (2005-2006)

Homiletické přípravy pro rok B Ekumenického lekcionáře z r. 2005 - 2006
Karel Šimr
2 Sa 7, 1-11-16; L 1, 47-55 nebo Ž 89, 1-4.19-26; Ř 16, 25-27; L 1, 26-38
Karel Šimr
Iz 60, 1-6; Ž 29; Sk 19, 1-7; Mk 1, 4-11
Marta Sedláčková
Texty: Gen 17,1-7.15-16; Ž 22, 23-31; Ř 4, 13-25; Mk 8,31-38 (Mk 9,2-9)
Marek P. Lukášek
Texty: Ex 20,1 – 17 (Desatero; Ž 19 (Nebesa vypravují o Boží slávě); 1.Kor 1,18 – 25 (Bláznovství kříže); J 2,13 – 22 (Očištění chrámu)
Jakub Smrčka
Texty: Jr 31,31-34; Ž 51,1-12 / Ž 119,9-16; Žd 5,5-10; J 12,20-30
Marta Sedláčková
Izajáš 50, 4-9a; Žalm 31, 9-16 a 118, 1n.19-24; Filipským 2,5-11 a Marek 11,1-11 nebo Jan 12,12-16
Magdaléna Trgalová (Štajfová)
1 Sa 15, 34-16,13 a Ez 17, 22-24; Ž 20 a Ž 92, 1-4.12-15; 2 K 5, 6-10.(11-13).14-17; Mk 4, 26-34
Marek P. Lukášek
Texty: 1Sam 17,32 – 49 (David a Goliáš) nebo Jb 38,1 – 11 (Boží řeč o stvořitelské moci); Ž 9,9 – 20; 107,1 – 3.23 – 32; 2K 6,1 – 13 (apoštolská služba v soužení jako odpověď na Boží milost); Mk 4,35 – 41 (utišení bouře)
Marek P. Lukášek
Texty: Pláč 3,23 – 33 (touha po záchraně od Hospodina) nebo 2Sam 1,1.17 – 27; Ž 130; Ž 30 (prosba o Boží odpuštění a záchranu); 2K 8,7 – 15 (Pavlem koordinovaná sbírka pro jeruzalémskou církev); Mk 5,21 – 34 (uzdravení krvácející ženy a oživení zemřelé dívky)
Marek Bárta
Texty: Dt 4,1-2.6-8; Ž 45, 1-2.6-9; Jak 1,17-18.21b-22.(26).27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
Magdaléna Trgalová (Štajfová)
Texty: Př 31, 10-31 nebo Mdr 1, 16-2,1.12-22 nebo Jr 11, 18-20; Ž 1 nebo Ž 54; Jk 3, 13 - 4, 3.7-8a; Mk 9, 30 - 37
Marek P. Lukášek
Texty: Job 1,1; 2,1 – 10 (Job a jeho zlořečící žena); Ž 26 (dopomoz mi, Bože k právu) // Ž 8 (ústy nemluvňat jsi vybudoval mocný val); Žd 1,1 – 4 (Kristus je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty); Mk 10,2 – 16 (dvě perikopy: spor o propuštění manželky + Ježíš žehná dětem)
Daniel Heller
Texty: Job 23,1-9.16-17 nebo Am 5,6-7.10-15; Ž 22,1-15/90,12-17; Žd 4,12-16; Mk 10,17-31
Karel Šimr
Texty: Jb 38, 1-7.(34-41) nebo Iz 53, 4-12; Ž 104, 1-9.24.35c nebo Ž 91, 9-16; Žd 5, 1-10; Mk 10, 35-45
Marek P. Lukášek
Texty: Job 42,1 – 6.20 – 17 nebo Jr 31,7 – 9; Ž 34,1 – 8 nebo Ž 126; Žd 7,23 – 27; Mk 10,46 – 52. Homiletická příprava je uvnitř doplněna liturgickou přípravou.