Přípravy - rok A (2004-2005, 2. část)

Homiletické přípravy pro rok A Ekumenického lekcionáře z r. 2004-2005 (2. část)
Karel Šimr
Texty: Ex 12, 1-4.11-14; Žalm 116, 1-2.12-19; 1 K 11, 23-29; Jan 13, 1-17
Daniel Heller
Iz 52,13-53,12; Ž 22; Žd 10,16-25; Jan 18,1-19,42
Magdaléna Trgalová (Štajfová)
Sk 10, 34-43 nebo Jr 31,1-6; Ž 118, 1-2.14-24; Ko 3,1-4, Sk 10, 34-43; J 20, 1-18 nebo Mt 28,1-10
Jakub Smrčka
Texty: Gn 12,1-9 nebo Oz 5,15 – 6,6; Ž 86,1-10.16-17 nebo Ž 69,7-10 (11-15) 16-18; Ř 4,13-25; Mt 9,9-13.18-26
Jakub Smrčka
Texty: Ex 3,1-5 / Jr 15,15-21; Ž 105,1-6.23-26.45c / Ž 26,1-8; R 12,9-21; Mt 16,21-28
Magdaléna Trgalová (Štajfová)
Ex 12, 1-14 a Ez 33, 7-11; Ž 149 a Ž 119, 33-40; Ř 13, 8-14; Mt 18, 15-20
Marek P. Lukášek
Texty: Ž 106,1 – 6. 19 – 23 (ohlas na Ex 32: zlatý býček); Ž 23(Hospodin prostírá stůl věrnému) Ex 32,1 – 14 (zlatý býček); Iz 25,1 – 9 (Hospodinova hostina národům na Sionu) Fp 4, 1-9 Mt 22,1 – 14 (podobenství o hostině a svatebním šatu)
Jakub Smrčka
Texty: Joz 24,1-3a.14-25 / Mdr 6,12-16 / Am 5,18-24; Ž 78 / Mdr 6,17-20 / Ž 70; 1 Te 4,13-18; Mt 25,1-13
Tomáš Drobík
Sd 4, 1-7 nebo Sf 1, 7.12-18; Ž 123 nebo Ž 90, 1-8.(9-11).12; 1 Te 5, 1-11; Mt 25, 14-30