2011

Setkání Coeny r. 2011 - Český Brod (sdílení zkušeností); 21.-22. 10. 2011 (téma: Komuniální církev; host: Jan Konzal)
Martin Grombiřík
Setkání Coeny v Českém Brodě v březnu 2011