2009

Setkání Coeny r. 2009 - 14.-16. 5. 2009 Jablunka (téma: Liturgická obnova v Česku a na Slovensku; společné česko-slovenské setkání) 15.-17. 10. 2009 Český Brod (téma: Vyznání vin v bohoslužbě; host: Pavel Hradílek)