2004

Setkání Coeny r. 2004 - 26.-28. 2. 2004 Soběhrdy (téma: Liturgická a kazatelská praxe českého utrakvismu); 4.-6. 11. 2004 Soběhrdy (téma: Požehnání)