2003

Setkání Coeny r. 2003 - 14.-15. 2. 2003 Choceň (téma: pojetí Večeře Páně u reformátorů, židovské kořeny křesťanské anafory, teologie limské anafory, závaznost a variabilita eucharistické modlitby); 1.-3. 5 2003 Choceň (téma: Křest a jeho obnova; zároveň ustanovení Evangelické liturgické iniciativy Coena; přijato programové prohlášení); 6.-8. 11. 2003 Praha-Kobylisy (téma: Symbol a liturgie)