Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Stanovisko Coeny k otázce vysluhování sv.večeře Páně dětem

K probíhajícímu vnitrocírkevnímu rozhovoru o otázce vysluhování sv.večeře Páně dětem a nekonfirmovaným zaujímá Evangelická liturgická iniciativa Coena toto stanovisko:

Domníváme se, že není závažných teologických námitek proti možnosti podávat (formou věku přiměřenou - např. pomocí vinného nápoje neobsahujícího alkohol -, přesto však zachovávající hmotnou stránku znamení, t.j. chléb a víno) sv. večeři Páně dětem, které o ni projeví zájem.

Zásadním důvodem pro jsou Spasitelova slova: Nebraňte dětem jít ke mně (Mt 19:14), opřená o zaslíbení vlastnického podílu na Božím království, jehož předjímkou je také účast na Kristově stolu.

Kázeňským hlediskem přijímajícího je pak schopnost rozlišovat chléb a víno jako tělo a krev našeho Pána (1 K 11:29), což však není totožné s přijetím plného objemu katechizmové nauky během konfirmační přípravy, jelikož svátostné znamení působí jinými než rozumově-pojmovým prostředky. Držíme-li se teologické zásady „milosti předcházející“, ztrácí současný obyčej opodstatnění tím více. Uvolnění vazby tzv. „připouštění“ k večeři Páně na konfirmaci by v budoucnu umožnilo zamyslet se také nad podobou a načasováním samotné konfirmace.

Předkládáme k úvaze, zda by v tomto případě nebylo vhodnější následovat římsko-katolický obyčej orientačního věku cca 7 let s možnostmi posunu oběma směry u daného jednotlivce na základě pastýřského uvážení (rozlišení upřímné, byť dětské, touhy od pouhé snahy po napodobení okolí). Upozorňujeme v této souvislosti i na zvyklosti jiných církví (pravoslavné, u nás kdysi husitské), které také dětem vysluhují.

V každém případě navrhujeme Synodu ČCE, aby v této věci učinil následující kroky: 

- v Řádu sborového života upravil znění článků týkajících se přistupování ke sv. večeři Páně (ŘS  2:9, 7:6 atd.) ve smyslu rozvolnění vazby konfirmace a prvního přistoupení ke slavení sv. večeře Páně

- pravomoc rozhodnout, zda vysluhovat nebo nevysluhovat sv. večeři Páně dětem, svěřil do pravomoci staršovstva daného farního sboru; staršovstva by však měla přihlédnout k doporučením teologického odboru při Synodní radě ČCE

- uvedl v život v rámci církve teologický rozhovor o této otázce (nejlépe v rámci širšího rozhovoru o sv. večeři Páně vůbec) i o otázce konfirmace.

 
18. května 2005


Vytvořil: Karel Šimr
Poslední změna: pátek, 20. květen 2005 @ 21:19:45

25. říjen 2020
20. neděle po Trojici
Dominica XXI. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události