V Novém Boru ekumenicky posvětí kostel

Autor:
Publikováno:

V Novém Boru - Arnultovicích 8. května 2008 vysvětí a po 40 letech znovu navrátí k bohoslužebnému užívání bývalý starokatolický kostel Panny Marie ustavičné pomoci. Slavnostní bohoslužbě, která začíná v 10 hodin, budou předsedat biskup Československé církve husitské Štěpán Klásek a senior Českobratrské církve evangelické Tomáš Matějovský. Slavnosti se zúčastní také varnsdorfský starokatolický farář.

Kostel klasicistního slohu byl vybudován městem Arnultovice v r. 1887 a první (starokatolickou) bohoslužbu zde celebroval pravděpodobně Anton Nittel na Svatodušní neděli 1888. Kostel později sloužil starokatolické obci až do r. 1968. Pak přešel do správy města Nový Bor a byl užíván jako řemeslnická dílna. Interiér včetně lavic, oltáře a lustrů se nezachoval.

Po roce 2000 o převzetí kostela a jeho rekonstrukci uvažovala jak evangelická, tak i československá husitská obec. V loňském roce převedlo město kostel do majetku Československé církve husitské. Z iniciativy a pod vedením farářky Elišky Raymanové a ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické byl kostel citlivě zrekonstruován a připraven pro bohoslužebné užívání. Do kostela byly převezeny lavice a stůl Páně z vyhořelého (kdysi luterského) novoborského kostela, vyroben nový ambon a osazeno nové osvětelní. K bohoslužbám bude zvát časem nedotčený železný zvon. Pořízení varhan závisí na získání finančních prostředků.

Kostel také dostal nové jméno, zvolené s ohledem na starokatolickou bohoslužbu z r. 1888: Kostel sv. Ducha. V letním období (až do konce září) se zde bude každou neděli od 9 hodin slavit československá a od 10,30 evangelická bohoslužba. Obě církve do budoucna plánují řadu ekumenických projektů včetně ekumenických nešpor jednou měsíčně a společných biblických hodin každý týden.