V Domažlicích požehnali ekumenickou kapli v nové nemocnici

Autor:
Publikováno:

Plzeňský biskup František Radkovský v sobotu požehnal ekumenickou kapli v nové domažlické nemocnici. Slavnosti se zúčastnili zástupci místních církví i pracovníci nemocnice.

Ekumenická kaple je součástí nového areálu domažlické nemocnice. Slouží pacientům i personálu jako prostor k osobní modlitbě i slavení bohoslužeb. V sobotu  25. února ji dopoledne za asistence místního římskokatolického faráře M. Giergy a vikáře Českobratrské církve evangelické K. Šimra slavnostně požehnal plzeňský biskup F. Radkovský.


 
Architekt kapli umístil v prvním podlaží budovy naproti hlavnímu schodišti. Vnitřní kruhový prostor s prostým stolem obložil dřevěnými zástěnami s mléčným sklem. Za vyklápěcími dveřmi tak vznikl prostor pro sakristii. Pravidelné bohoslužby se zatím v kapli konat nebudou. Bude však otevřena všem jako místo ztišení, modlitby a setkání s Božím slovem.


 
Nemocnice slouží lidem z Domažlic a širokého okolí od začátku letošního roku. Ambulantní i lůžková část  zahrnuje mimo jiné porodnické a novorozenecké oddělení, rozsáhlý operační trakt, jednotku intenzivní péče, interní, chirurgické a dětské oddělení, rehabilitační bazén a nezbytné administrativní zázemí. Celý komplex je zasazen do vzrostlé zeleně, z oken některých pavilonů se otevírá výhled na nedaleký Český les. Autorem architektonického návrhu, který počítá s variabilním využitím většiny pavilónů, bylo sdružení AND Praha a PPAA Plzeň.