Světci a jejich kult ve středověku

Autor:
Publikováno:

Mezinárodní konferenci v klášteře Teplá při příležitosti procesu kanonizace bl. Hroznaty pořádají od 7. do 10. září Ústav dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Centrum medievistických studií UK a AV ČR, Kanonie premonstrátů Teplá, Katedra pomocných věd historických a archivnictví na Filosofické fakultě UK v Praze, Fondation Maison des sciences de l'homme / Program Mellon, Paris.

Program


Ubytování večer středa 7. září 2005

 

Čtvrtek 8. září

7.30 – 8.45  Snídaně

9.00  zahájení

 

Moderátor dopoledne: Prof. Dr. Dieter Weiss

9.10    Kult svatých obecně

Godding (Brusel) – Bollandisté a jejich hagiografický projekt

Petráček (Praha) – Relikvie, svatí a anima separata u Tomáše Akvinského

Diskuse

 

10.15 Kanonizace

Volkmar (Lipsko) – Kanonizační proces Benna Míšeňského v letech 1499-1523

Wolf (Řím) – Kanonizační proces v současnosti

Diskuse a přestávka

 

11.30 Bl. Hroznata I

Kubín (Praha) – Hroznatův kult do roku 1634

Doležalová (Praha) - Jméno Hroznata v pozdním středověku

Diskuse

 

13. 00 oběd

 

Moderátor odpoledne:  Prof. Dr. Kateřina Charvátová

14.30 Bl. Hroznata II

Hlinomaz (Teplá) – Hroznata v tepelské klášterní knihovně

Vaníček (Praha) - Spiritualizace étosu šlechty - miles christianus, militia Dei

Diskuse a přestávka


16.00  Svatí premonstráti  I

Ehlers–Kisseler (Rottenburg) – Jeden  aspekt kultu svatých u premonstrátů:

                                                   dělení relikvií Gottfrieda z Cappenbergu

Leinsle (Řezno) – Zobrazení a funkce svatých ve Vita Fretherici a Vita Siardi

Diskuse

 

17.00  Prohlídka kláštera (německy) a knihovny (česky)

18.00 Latinské nešpory ze svátku Narození Panny Marie (generální opat)

18.30 Prohlídka kláštera (česky) a knihovny (německy)

19.30 Večeře

 

Pátek 9. září

7.30 - 8.45 Snídaně

 

Moderátor dopoledne: Prof. Dr. Enno Bünz

9. 00 Svatí premonstráti II

Sucháň (Strahov) – Sv. Gerlach, eremita.

Krings – Sv. Ludvík z Arnsteinu

Charouz (Želiv) – Duchovní rozměr Hroznatovy osobnosti

Diskuse a přestávka

 

11.00 Evropští světci I   

Flachenecker (Würzburg) –  Totožné církevní zakládání: sv. Willibald a sv. Walburga                                    

Weiss (Bayreuth) – Světci diecéze Bamberg ve středověku: císař Jindřich II, císařovna

                                Kunhuta, Biskup Otto a Sebald

Scholz (Praha) –  Tvoří markrabě zemi? Sv. Leopold.

Diskuse

 

12.30 oběd

 

Moderátor odpoledne:  Prof. Dr. Helmut Flachenecker

14.00 Evropští světci II

Bünz (Lipsko) – Sv. Bernward z Hildesheimu

Tylus (Krakov)  - Životy sv. Kateřiny Sienské ve francouzské literatuře 15. století

Diskuse

 

15.00 Světci v Čechách I 

Charvátová (Praha) – Cisterciáčtí světci v Čechách ve 13. a 14. století

Pátková (Praha) – Svatý Eligius a cechovní patroni ve středověkých Čechách

Diskuse a přestávka

 

16.30 Světci v Čechách II

Studničková (Praha) –  Kult sv. Zikmunda v Čechách

Bravermannová (Praha) – Hroby světců českého původu pohřbených na Pražském hradě

Diskuse

 

18.00  Latinské nešpory o bl. Hroznatovi

18.30  Večeře

21.00 – 21.45  Varhanní koncert v opatském kostele

 

Sobota 10. září

7.30 - 8.45 Snídaně

 

Moderátor dopoledne: Doc. Dr. Petr Charvát

9.00 Světci v Čechách II

Třeštík (Praha) – Čeští dynastičtí světci (sv. Václav a Ludmila)

Sommer (Praha) – Sv. Prokop

Ondáš (Sázava) – Byl sv. Prokop basilián nebo benediktin?

Diskuse a přestávka

 

11.00 Světci v Čechách IV

Žemlička (Praha) – Úcta sv. Gotharda v přemyslovských Čechách

Royt (Praha) – Ikonografie nekanonizovaných českých světců

Halama (Praha) – Utrakvistická úcta k českým světcům

Diskuse

Závěr

13. 00 Oběd
 

14.45 Latinská pontifikální mše – plzeňský biskup


Ubytování zajišťuje kanonie premonstrátů v Teplé v klášterním hotelu. Přihlaste se, prosím, na adrese: sekretariat@klastertepla.cz

Spojení do Teplé vlakem z Prahy hlavního nádraží do Mariánských Lázní, zde přestup do stanice Teplá.