Přednáška prof. Kišše o Lutherově humanismu

Autor:
Publikováno:

Lutherova společnost zve při příležitosti připomínky 493. výročí začátku Lutherovy reformace církve (31. října 1517) a 527. výročí narození Martina Luthera (10. listopadu 1483) na přednášku Lutherův humanismus, kterou prosloví Prof. ThDr. Igor Kišš v úterý 9. listopadu 2010 v 18.00 hod. v Lutherově síni při chrámu sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském.

Prof. ThDr. Igor Kišš je bývalý děkan Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, specialista na Martina Luthera, člen mezinárodního kongresu znalců Luthera, člen evropské vědecké společnosti protestantských a římskokatolických profesorů etiky (Societas ethica), nositel rakouského státního vyznamenání – Čestného kříže za vědu 1. třídy – uděleného v roce 2004 prezidentem Rakouska Klestilem, a v neposlední řadě také evangelický a. v. farář v minulosti působící na vícerých místech Slovenska.

 

V přednášce bude hledat odpověď na následující otázky: Nebyla Lutherova reformace snahou o vytvoření společnosti humánnější, než byla ta středověká? Není život církve i sekulárního světa v rozporu s Bohem danou kristovskou humánní destinací stvoření? Když je Bůh láska, nemá potom tento svět, jako dílo jeho rukou, také být světem humánním?  Nešlo Lutherovi i o reformaci světa a nejen církve?

 

Infoservis Lutherovy společnosti

E-mail: info@luther.cz

www.luther.cz