Evangelikální teologický seminář pořádá konferenci o liturgii

Autor:
Publikováno:

Ekumenickou konferenci s podtitulem "Bohoslužba - sjednocující či rozdělující" pořádá Evangelikální teologický seminář v Praze pod záštitou České evangelikální aliance ve dnech 5. - 6. listopadu 2007 v prostorách sboru Církve bratrské v Praze na Vinohradech. Zváni jsou kazatelé a pastýři sborů, učitelé teologických škol, studenti teologie, členové staršovstev - presbyteři, pracovníci sborů a zájemci z řad křesťanů.

Jak máme dnes provádět liturgické změny? Co v bohoslužbě být musí a co je
možné vypustit? Máme zpívat chorály a staré křesťanské hymny, nebo se
máme zaměřit na soudobou tvorbu? Jak máme vést křesťanská
shromáždění? Má být bohoslužba formální a důstojná či spontánní?
Bohoslužba má křesťany sjednocovat v Kristově přítomnosti a v Duchu
svatém. Proč se to vždy tak neděje? Ny tyto otázky budou hledat odpovědi účastníci ekumenické konference s tématem "Liturgika - bohoslužba církve".

Pro letošní rok zvolili pořadatelé téma, které bývá uvnitř křesťanských
církví často kontroverzní. "Podívejme se na podstatu a biblický základ bohoslužby pod vedením teologů a pastýřů. Porovnejme výhody a nevýhody různých liturgických projevů. Přijďme se sdílet při seminářích a hovořit o možnostech zlepšit a prohloubit bohoslužby svých sborů a farností. Přijďme se učit jeden od druhého a od křesťanů z jiných křesťan- ských tradic," uváději v pozvánce.

Program konference

* Pondělí 5. 11.

09:00 - 09:15 Zahájení konference

09:15 - 10:00 Úvod: Teologie křesťanského shromáždění (ThDr. Pavel
Černý, Th.D.)

10:00 - 10:15 Diskuse

10:15 - 10:45 Přestávka

10:45 - 11:30 Aktuální prvky starozákonní bohoslužby (Mgr. Viktor
Ber, Th.D.)

11:30 - 11:45 Diskuse

11:45 - 12:30 Bohoslužba ve světle Nového zákona: Jednota a
rozmanitost (Mgr. Peter Cimala)

12:30 - 12:45 Diskuse

12:45 - 14:00 Oběd

14:00 - 15:30 Semináře

15:30 - 16:00 Přestávka

16:00 - 17:00 Systematicko-teologický pohled na bohoslužbu: Vstup do
Boží blízkosti (Doc.PavelHošek,Th.D.)

17:00 - 17:15 Diskuse

18:30 - 20:00 Experimentální bohoslužba (Karel Řežábek, Kostel ČCE
sv. Martina ve Zdi)

* Úterý 6. 11.

09:00 - 09:45 Klady a nedostatky protestantské bohoslužby (Doc. Mgr.
Jaroslav Vokoun, Th.D.)

09.45 - 10:15 Diskuse

10:15 - 11:00 Reflexe katolické liturgické tradice (Ing. Aleš
Opatrný, Th.D.)

11:00 - 11:30 Přestávka

11:30 - 11.55 Diskuse

11:55 - 12:40 Zkušenost a reflexe spontánní bohoslužby (Karel Řežábek)

12:40 - 13:00 Diskuse

13:00 - 14:00 Oběd

14:00 - 14:45 Liturgická obnova jako aktuální téma: Možnosti a meze.
Význam dokumentů ekumenické konvergence z Limy (prof. ThDr. Pavel
Filipi)

14:45 - 15:30 Koreferát k přednášce (Doc. Pavel Procházka, Ph.D.)

15:30 - 16:00 Diskuse a závěr konference


* Semináře

1. Moderování a vedení bohoslužby (Mgr. Jan Valeš)

2. Teologie písně (texty)

3. Místo modlitby v bohoslužbě a dnešní praxe (Ing. Petr Šimmer)

4. Pevná a spontánní liturgie, připravenost a volnost bohoslužby
(Mgr. Jan Asszonyi, Ing. Lubomír Ondráček)

5. Hudba v církvi a bohoslužbě (jeden zástupce klasického přístupu a
jeden zástupce důrazu na soudobou hudbu)

Více informací najdete zde.