Bohoslužba vzpomněla těžké dopravní nehody na Lounsku

Autor:
Publikováno:

Půl roku po smrti osmi mužů u Panenského Týnce připomněla ekumenická bohoslužba v Postoloprtech i další vážné nehody, které se v letošním roce staly na Lounsku.

Ve středu 13. srpna 2008 od 18 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie na postoloprtském náměstí uskutečnila ekumenická bohoslužba věnovaná Těm, kteří zůstali - lidem a obcím, zasaženým těžkými dopravními nehodami uplynulého půlroku na Lounsku. „Každý si můžeme představit okruh lidí, kteří by za námi přišli do nemocnice nebo kteří by nám šli na pohřeb. Ti všichni – a mnozí další - se cítí být událostí přímo zasažení, případně s dopady události soucítí,“ upozorňuje psycholožka Bohumila Baštecká. Netradiční bohoslužbu, která vzbudila mezi místními nebývalý zájem, hudebně doprovodil plzeňský sbor Touch of Gospel.

"Vy i my jsme zůstali. Tentokrát jsme přežili. Někteří ještě nemůžou popadnout dech, událost je zasáhla přímo. Jiní musí rychle nabrat sil, aby mohli znovu vyjet k neštěstí, znovu pomáhat a znovu – někdy – tam být zbytečně,"
přečetly si desítky příchozích na uvítacím letáku. 

Po biblických čteních a promluvách faráře Českobratrské církve evangelické Tomáše Pavelky, farářky Církve československé husitské Heleny Smolové a místního římskokatolického děkana P. Rudolfa Preye přečetl evangelický farář Bob Bašecký dlouhý seznam tragických nehod, při nichž letos zatím na silnicích Lounska zahynuly dvě desítky lidí. Bohoslužba pak vyvrcholila symbolickým aktem, při nichž lidé zapalovali malé svíčky a kladli je před stůl Páně jako znamení naděje, že i z trosek může povstat nová naděje.

Bohoslužbu uspořádali duchovní místních křesťanských církví ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem – mezioborovým uskupením, které se zabývá pomocí lidem a obcím po neštěstích. Chtěli tak vyjádřit občanskou sounáležitost s lidmi přímo zasaženými vážnými nehodami, poděkovat těm, kdo v těžké situaci pomáhají, podpořit odvahu čelit neštěstím společně a vzpomenout obětí. 

Podpořit odhodlanost lidí pomáhat při a po dopravních nehodách - to byl cíl veřejné rozpravy nazvané Odvaha se držet. Ta se po skončení bohoslužby konala v zasedací síni Kulturního zařízení města Postoloprty. V jejím úvodu zaznělo několik pohledů na to, jak lidé mohou při a po dopravní nehodě pomoci druhým. K hasiči, sociální pracovnici, psycholožce, oběti dopravní nehody nebo duchovnímu se pak svými otázkami a postřehy přidali další z dvou desítek přítomných.


Fotografie

Liturgický pořad bohoslužby