Akce připomenou založení německé evangelické církve u nás

Autor:
Publikováno:

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR a Společnost Johannese Mathesia - sdružení sudetoněmeckých evangelíků zve na bohoslužbu a přednášku v evangelickém kostele sv. Michala, V jirchářích v Praze.

V soboru 24. října v 17 hodin proběhne přednáška prof. Karla Schwarze z Vídně s názvem "NĚMEČTÍ EVANGELÍCI V ČESKOSLOVENSKU", na niž v neděli 25. října v 9,30 hodin naváže evangelická bohoslužba ke vzpomínce na cestu německých evangelíků v Československu v letech 1919-1945. Akce se koná u příležitosti 90. výročí založení Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Po první světové válce a rozpadu rakouské monarchie se rozešly také
cesty evangelíků žijících na území Čech, Moravy a Slezska. V roce
1918 se spojili čeští evangelíci luterského a helvetského vyznání v
Českobratrské církve evangelické a o rok později, v říjnu 1919,
vznikla ze zbytků bývalých tolerančních církví Německá evangelická
církev v ČSR nebo jak se potom nazývala: Německá evangelická církev v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Převážně v pohraničí v ní žili
němečtí luteráni pouze 26 let, po vysídlení německého obyvatelstva
roku 1945 přestala i jejich církev existovat.

V Praze měla Německá evangelická církev svoje sídlo v kostele sv.
Michala, V jichářích. Do opuštěného chrámu se v roce 1947 nastěhovali
opět evangelíci - nyní slovenské národnosti. Společné vyznání a
odlišná historie jsou pro slovenské a německé luterány důvodem si
dnes připomenout 90. výročí vzniku Německé evangelické církve.

Na dny 24.-25. října 2009 zvou společně Evangelická církev
augsburského vyznání v ČR a Společnost Johannese Mathesia - Sdružení
sudetoněmeckých evangelíků do kostela sv. Michala, V jirchářích: V
sobotu 24. října v 17 hodin přednáší vídeňský historik Prof. Karl
Schwarz k tématu "Německá evangelická církev v Československu 1919-
1945". V neděli 25. řijna v 9,30 hodin připravují slovenští, čeští a
němečtí evangelíci společnou trojjazyčnou bohoslužbu, při které budou
vzpomínat na cestu německých luteránů mezi válkami.