Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Přijetí za kandidáty křtu

Obřady přijetí nových katechumenů (podle ELCA aj.)

Pořad ELCA (ELW)

Direktář

Uvítání ke křtu může být užito pro ty, kdo začínají veřejný vztah ke křesťanské obci, když se zajímají o křesťanskou víru a život. Děti a nemluvňata mohou k tomuto uvítání přivést rodiče a kmotři. Tento pořad je připraven pro použití v hlavním shromáždění obce. Může se použít sekce s představením, se znamením kříže nebo oboje.

Představení

Ve shromažďovacím ritu se zájemci a jejich kmotři mohou setkat s duchovním(i) u vchodu do kostela nebo před shromážděním. Shromáždění se k nim obrátí.

Předsedající duchovní osloví shromáždění:
Drazí přátelé, shromáždili jsme se zde dnes spolu s těmito lidmi, kteří byli povoláni Duchem Božím k zájmu o křesťanskou víru a život. Uvítejme je tedy společně ve společenství víry v Ježíše Krista.

Zájemci jsou představeni jménem.

Předsedající duchovní osloví kmotry a shromáždění:
Bratři a sestry, chete pomáhat těmto lidem slyšet evangelium Ježíše Krista v tomto obecenství víry?
S: Chceme a žádáme Boha o pomoc.

Asistující duchovní osloví zájemce:
N. N., přicházejte do tohoto společenství víry a naslouchejte s námi Božímu slovu.

Bohoslužba pokračuje shromažďovací písní. Ti kdo se setkali u vchodu se mohou připojit ke vstupnímu průvodu a zaujmout svá místa ve shromáždění.

Znamení kříže

Po písni dne (po kázání) zájemci i kmotři předstoupí před shromáždění.

Každý kmotr označí "svého" zájemce na čele znamením kříže, zatímco předsedající říká:
Přijmi + znamení kříže, znamení Božího nekonečného milosrdenství a lásky k tobě.

Shromáždění odpoví aklamací:

Chvála tobě, Kriste, moudrosti a moci Boží.

Představeným zájemcům může být předána Bible.

Předsedající duchovní požehná zájemcům. Na žehnací modlitbu všichni odpoví Amen.

Asistující duchovní osloví zájemce:
Bůh vás přiveď v pokoji a radosti do plnosti života v Kristu
a (povolej vás) k vodám křtu.

Shromáždění odpoví aklamací:
Ať vás milostivý Bůh, který vás povolal do slávy, podporuje a posiluje.

Všichni se vrátí na svá místa. Bohoslužby pokračují přímluvami.


Vytvořil: Martin Grombiřík
Poslední změna: sobota, 21. duben 2007 @ 16:43:48

25. říjen 2020
20. neděle po Trojici
Dominica XXI. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události