Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

6. neděle po Zjevení Páně C

Publikováno: neděle, 11. únor 2007 @ 12:06:49

Biblická čtení: Jr 17,5 – 10; Ž 1; 1K 15,12 – 20; L 6,17 – 26. (2007 Sexagesima)

Liturgická barva: zelená

vstup K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S: Amen.

K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

S: I s tebou.


Slova, která uvádějí dnešní bohoslužbu, pocházejí z žalmu 1.: Blahoslavený ten, kterýž nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá, ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho.


confiteor

Přišli jsme, Bože, do tohoto shromáždění, abychom slyšeli tvé slovo, zpívali chvály a vznášeli své prosby. Tváří v tvář tvé svatosti ovšem také chceme vyznat, že jsme se odchýlili z tvé cesty a že vlastní silou se nedokážeme vrátit zpět. Nebeský Otče, myslíme na svá opomenutí a viny a prosíme tě:

kyrie

Pane, smiluj se!

Pane, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Pane, smiluj se!

Pane, smiluj se!


gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.


kolekta

Veliký Bože, prameni a oporo našeho života. Pomoz nám, abychom důvěřovali tvému slovu a tvému příslibu, neboť ty jediný jsi naší nadějí a bezpečím. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.


I. čtení Jr 17,5 – 10 První čtení pro 6. neděli po Zjevení Páně je zapsáno v … To jsou slova Písma svatého. Amen.

pozdrav z kazatelny

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho…


II. čtení

Lk 6,17 – 26

Sláva buď Pánu, Bohu našemu! Amen.

kázání

přímluvy


otčenáš zpívaný 583


III. čtení 1K 15,12 – 20

požehnání Přijměte Boží požehnání:

Hospodin ať ti žehná a chrání tě,

Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Návrh písní (Evang. zpěvník):

360 My čekáme kdy zavítáš

1 Kdo nežije dle rady dle rady bezbožných

182 Pán Bůh je síla má

195 Všichni kdo skládají
26. květen 2019
5. neděle po Velikonocích
Dominica V. post Pascha (Rogate)
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Květen >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Nadcházející události