Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

6. neděle po Zjevení Páně C

Publikováno: neděle, 11. únor 2007 @ 12:06:49

Biblická čtení: Jr 17,5 – 10; Ž 1; 1K 15,12 – 20; L 6,17 – 26. (2007 Sexagesima)

Liturgická barva: zelená

vstup K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

S: Amen.

K: Milost Pána Ježíše Krista a láska Boží a společenství Ducha svatého s vámi se všemi.

S: I s tebou.


Slova, která uvádějí dnešní bohoslužbu, pocházejí z žalmu 1.: Blahoslavený ten, kterýž nechodí po radě bezbožných a na cestě hříšníků nestojí a na stolici posměvačů nesedá, ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho.


confiteor

Přišli jsme, Bože, do tohoto shromáždění, abychom slyšeli tvé slovo, zpívali chvály a vznášeli své prosby. Tváří v tvář tvé svatosti ovšem také chceme vyznat, že jsme se odchýlili z tvé cesty a že vlastní silou se nedokážeme vrátit zpět. Nebeský Otče, myslíme na svá opomenutí a viny a prosíme tě:

kyrie

Pane, smiluj se!

Pane, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Pane, smiluj se!

Pane, smiluj se!


gloria

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.


kolekta

Veliký Bože, prameni a oporo našeho života. Pomoz nám, abychom důvěřovali tvému slovu a tvému příslibu, neboť ty jediný jsi naší nadějí a bezpečím. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.


I. čtení Jr 17,5 – 10 První čtení pro 6. neděli po Zjevení Páně je zapsáno v … To jsou slova Písma svatého. Amen.

pozdrav z kazatelny

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho…


II. čtení

Lk 6,17 – 26

Sláva buď Pánu, Bohu našemu! Amen.

kázání

přímluvy


otčenáš zpívaný 583


III. čtení 1K 15,12 – 20

požehnání Přijměte Boží požehnání:

Hospodin ať ti žehná a chrání tě,

Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,

Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Návrh písní (Evang. zpěvník):

360 My čekáme kdy zavítáš

1 Kdo nežije dle rady dle rady bezbožných

182 Pán Bůh je síla má

195 Všichni kdo skládají
24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události