Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

3. neděle po Zjevení Páně C

Publikováno: pátek, 19. leden 2007 @ 21:48:30

Kristus zjevuje sám sebe jako Pomazaného podle Izajášova proroctví v nazaretské synagóze. Neúspěch tohoto zjevení – které posluchači v Nazaretu nepřijali – je jen dočasný a učí trpělivosti ty, kdo v následování Krista zvěstují evangelium dnešním posluchačům.

Biblické texty: Nh 8,1 – 3.5 – 6.8 – 10; Ž 19; 1K 12,12 – 31a; Lk 4,14 – 21


Liturgická barva: zelená
 
Vstup:

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

S: Amen.

Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi.

S: I s tebou

Přípravná modlitba

Přišli jsme, Bože, do tohoto shromáždění, abychom slyšeli tvé slovo, zpívali chvály a vznášeli své prosby. Tváří v tvář tvé svatosti ovšem také chceme vyznat, že jsme se odchýlili z tvé cesty a že vlastní silou se nedokážeme vrátit zpět. Nebeský Otče, myslíme na svá opomenutí a viny a prosíme tě:

K: Pane, smiluj se!        S: Pane, smiluj se!

K: Kriste, smiluj se!        S: Kriste, smiluje se!

K: Pane, smiluj se!            S: Pane, smiluj se!

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení.


Kolekta
Bože, ty jsi naše síla a radost, ty od nás odnímáš všechno zoufalství a smutek. Dej, abychom naslouchali tvému slovu a pevně se ho drželi na své cestě k naplnění života skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.

(podle starokatolického misálu)

 

Přímluvy

Bože, tvůj Syn, Ježíš, kázal evangelium chudým, přinášel svobodu zajatým a otvíral oči slepým. Dej, ať totéž evangelium přináší osvobození, uzdravení a nasycení skrze službu tvé církve.  Proto vděčně voláme:
Kyrie, kyrie, eleison (Svítá 453)
Dej také vnímavost všem, kdo naslouchají zvěstování tvého slova tak, aby snaha kazatelů nevyšla naprázdno. Proto  s pokorou voláme:
Kyrie, kyrie, eleison
Přimlouváme se za ty, kterým byla v tomto světě svěřena moc a odpovědnost: za vládu a prezidenta, za obecní zastupitele, za soudce a policisty. Proto s nadějí voláme:
Kyrie, kyrie, eleison
Prosíme za ty, kdo prožívají zklamání, nevděk nebo neúspěch; za ty kdo přišli o práci nebo ztratili domov. Dej, aby se pro ně nalezla pomoc. Proto s důvěrou voláme:
Kyrie, kyrie, eleison
Modlíme se za trpící, nemocné a umírající. Posiluj srdce těch, kdo poskytují péči, dávej moudrost lékařům a všem, kdo se podílejí na ochraně lidského života. Proto s vírou voláme:

Kyrie, kyrie, eleison

 

Písně z Evangelického zpěvníku

440, 19, 614, 68524. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události