Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

33. neděle v mezidobí B

Západní zeď, zbytek terasy Druhého chrámu
Publikováno: sobota, 14. listopad 2009 @ 09:09:46

Texty: 1S 1,4-20; 1S 2,1.4.5.6-7.8; Žd 10, 11-14 (15-18).19-25; Mk 13, 1-8. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

Kolekta

- luterská:

Bože, ty jsi Pán světa i času.
Napomínej naše srdce a myšlení,
abychom mysleli na svůj konec a na tvůj soud,
vedli život modlitby a bdění
a zůstali navěky u tebe.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna,
který s tebou a Duchem svatým žije a vládne
odvěků navěky.

- starokatolická:

Bože, náš stvořiteli,
u tebe je možné víc, než si dokážeme představit.
Tvé životodárné Slovo nikdy nepomine,
stejně jako zákon lásky, který jsi vepsal do našich srdcí.
Dej, ať kráčíme vstříc tvému Synu s důvěrou a radostí,
dokud opět nepřijde ve slávě,
on, který v jednotě Ducha svatého
s tebou žije a působí na věky věků.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Aleluja.

Přímluvy

dle Jana Rückla z břevnovské farnosti

Nad dary


Bože,
pohleď dobrotivě na svůj lid,
který se zde shromáždil ke tvé chvále.
Přijmi to, co ti přinášíme
a rozmnožuj touto slavností naši lásku.
O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Preface


Je to důstojné a spravedlivé tě chválit,
Bože, náš Otče,
skrze tvého Syna Ježíše Krista.
Tys ho povýšil na Pána stvoření,
aby ti jednou předal království:
království věčné a všechno obsahující,
království pravdy a života,
království svatosti a milosti,
království spravedlnosti, lásky a míru.
Pak se každý skloní před jménem Ježíš
a nebe i země bude zvěstovat tvou slávu.
Proto se všemi anděly a svatými
plni radosti zpíváme (voláme):

Po přijímání


Náš Otče na nebesích,
žijeme z tvého slova
a z hostiny tvého Syna.
Dej, ať díky těmto velkým darům,
zůstává on v nás a my v něm,
Kristu, našem Pánu.

Starokatolický misál

Písně

EZ 446 (Moudrosti poklad z nebe)
EZ 360 (My čekáme, kdy zavítáš)
EZ 517 (Probuďme se křesťané)

DEZ 669 (Přijď, Spasiteli)
DEZ 671 (Dej mi, Pane, bdělé srdce)
DEZ 675 (Přijď již, přijď Duchu stvořiteli)24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události