Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

17. neděle v mezidobí B

Pět tisíc: Eularia Clarke, 1962. The Methodist Church Collection of Modern Christian Art
Publikováno: středa, 22. červenec 2009 @ 10:51:57

Texty: 2S 11,1-15; Ž 14; Ef 3, 14-21; J 6, 1°-21. Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

Kolekta

Štědrý Bože,
stvořil jsi nás pro sebe
a ve své lásce nám dáváš všechno, co potřebujeme.
Tvůj syn Ježíš je tím, kdo má moc nasytit náš hlad:
po pravdě, po lásce, po štěstí a pokoji.
Dej, ať v něm stále víc poznáváme tvou lásku,
která přesahuje každé naše poznání.
Prosíme tě o to skrze něho,
Ježíše Krista, našeho Pána a bratra,
který s tebou a Duchem svatým žije v našem středu navěky.

starokatolická

nebo

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

římskokatolická

Zpěv před evangeliem
Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid. Aleluja.

Nad dary

Nesmrtelný Bože,
dáváš nám chléb a víno jako potravu pro náš pomíjející život.
Přinášíme tyto dary před tvou tvář a prosíme tě:
dej nám je zpět jako svátost nesmrtelnosti
skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání

Bože a Otče,
daroval jsi nám chléb života a kalich radosti.
Přetvářej nás podle obrazu svého Syna,
který se touto svátostí stal naším pokrmem,
on - Ježíš, náš Pán.

starokatolická

nebo

Děkujte Pánu, protože je laskavý.(Haleluja). A jeho dobrota trvá navěky. (Haleluja).

Pane Ježíši Kriste, byli jsme hosty u tvého stolu. Dal jsi nám účast na tvé lásce k lidem. Povolal jsi nás na cestu pokoje. Provázej nás nyní, když odcházíme a jdeme k lidem, kteří nás potřebují. Tobě buď sláva navěky.

luterská

Písně

EZ 417, 308
DEZ 682-429. květen 2020
pátek po 7. neděli velikonoční
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Květen >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Nadcházející události