Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

11. neděle v mezidobí B

Publikováno: sobota, 13. červen 2009 @ 22:08:56

Texty: 1S 15,34 - 16,13; Ž 20; 2K 5,6-17; Mk 4, 26-34. Evangelijní text odpovídá perikopě třetí řady luterských perikop pro neděli Sexagesimae (neděle po Devítníku, druhá neděle v předpostí). Liturgická barva: zelená.

Vstupní antifona

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Kolekta

Bože, náš Otče,
každý dobrý dar a každý růst pochází od Tebe.
Přislíbil jsi nám své království.
Dej, ať smíme doufat v jeho příchod,
i když nevidíme, jak roste zaseté zrno Tvého slova.
Prosíme Tě o to skrze Ježíše Krista,
Tvého Syna a našeho bratra,
který s Tebou a s Duchem svatým
žije v našem středu nyní a navěky.

Starokatolický misál

nebo

Všemohoucí Bože, milý Pane,
ty jsi k nám promluvil skrze svého Syna.
Dej, aby semeno tvého slova vzešlo v našem srdci,
abychom tě ctili slovem i skutkem
a stali se svědky tvé lásky.
Skrze našeho Pána Ježíše Krista.

EA
   Texty:
  

   1S 15,34 - 16,13; Ž 20; 2K 5,6-17; Mk 4, 26-34

Přímluvy

z břevnovského kláštera (Jan Ruckl)


Nad dary

Bože, stvořiteli světa,
Tento chléb a toto víno
byly připraveny z mnoha klasů a hroznů.
Právě tak shromažďuj lidi všech národů
do království Tvého pokoje
skrze Krista, našeho Pána.

Po přijímání


Dobrotivý Bože,
posilnil jsi nás chlebem života a kalichem spásy.
Dej, ať v nás Tvá síla působí
a umožní nám život v následování Tvého Syna,
který s Tebou žije a život tvoří navěky.

Starokatolický misál

Písně

EZ 417, 426, DEZ 662 (tematické)
EZ 243 (před evangeliem)24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události