Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

29. neděle v mezidobí A

Autor: Marek P. Lukášek
Publikováno: neděle, 19. říjen 2008 @ 15:17:14

Texty: Ex 33,12-23; Ž 99; 1Tes 1,1-10; Mt 22,15-22. Liturgická barva: zelená.

Vstup

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a účastenství Ducha svatého s vámi se všemi.

I s tebou.

Apoštol o našem Pánu a Spasiteli píše:
On je obraz Boha neviditelného.

Píseň

166 Pán Bůh je přítomen

Kyrie

Hospodine, toužíme společně být před tvou svatou tváří,
a proto tě prosíme:
Pane, smiluj se.

Náš Spasiteli, věříme, že tys za nás vydal svůj život,
a proto tě prosíme:
Kriste, smiluj se.

Duchu svatý, doufáme v tvou živou a občerstvující přítomnost uprostřed nás. I tebe prosíme:
Pane, smiluj se.

Kolekta

Modleme se.

Bože, ty sám jsi náš Pán a nikdo jiný. Znáš každého z nás jménem a provázíš nás na všech cestách. Vezmi nás do svých rukou, veď a upevňuj nás ve víře, i v naději, kterou jsi nám daroval skrze tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

Čtení

Ex 33,12 – 23

Žalmová píseň

99 Aj, Pán kraluje

Epištola

1Te 1,1 – 10

Píseň před evangeliem

379 Stvoř srdce čisté Bože mi

Evangelium

Mt 22,15 – 22

Kázání

Hudba k meditaci

varhanní mezihra

Ohlášení

Přímluvy

Svatý Bože, tys slíbil, že chceš naslouchat modlitbám svého lidu. S důvěrou v tvou věrnost společně voláme:

Žehnej těm, za které prosíme.

Pamatuj na svůj putující lid, na Izrael jako lid Staré smlouvy, a na církev, jako lid smlouvy nové, aby tvé děti byly tvým věrohodným obrazem mezi národy.

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Dej svou moudrost těm, kdo byli zvoleni v uplynulých volbách a veď je k trpělivosti a odvaze rozlišovat mezi dobrem a zlem.

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Potěšuj zoufalé, utišuj bolest trpících, dávej světlo těm, kdo bloudí ve tmě, nabízej východisko těm, kteří ztratili naději

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Ty sám buď průvodcem každého, kdo touží spatřit tvou tvář a dosáhnout spasení své duše.

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Ochraňuj nás a naše blízké v příštích dnech; dej, aby v tebe nepřestávali doufat a na tebe spoléhat i v pokušeních či překážkách.

Všichni: Žehnej těm, za které prosíme.

Tvůj Syn nám otevřel dveře k životu. Skrze něho tě chválíme a děkujeme ti. S ním a s celou tvou bojující a zvítězilou církví se modlíme:

(zpěv) Otče náš...

Otče náš

zpívaný 583

Požehnání

Hospodin ať ti žehná a chrání tě.
Hospodin ať rozjasní nad tebou svou tvář
a je ti milostiv.
Hospodin ať obrátí k tobě svou tvář
a obdaří tě pokojem.
Požehnej vás všemohoucí a milostivý Bůh,
Otec, Syn i Duch svatý!

Píseň

685 I když se rozcházíme24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události