Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

14. neděle v mezidobí A

Publikováno: pondělí, 30. červen 2008 @ 14:12:07

Texty: Gn 24, 34-38.42-49.58-67 nebo Za 9,9-12; Ž 45 nebo Pís 2,8-13, Ř 7,15-25a; Mt 11,16-19.25-30. Liturgická barva: zelená. Letos připadá na 6.7., proprium neděle je tedy vhodné věnovat památce M. Jana Husa, mučedníka.


Evangelium neděle odpovídá propriu 6. (počítáme-li s předpostím Poslední) neděle po Zjevení Páně dle starocírkevních perikop. Je tedy možné využít textů v Agendě ČCE II, str. 94-97.

Vstupní antifona

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.

Kolekta

Bože, ty jsi stvořil nebe i zemi.
Chválíme tě a děkujeme ti,
že jsi se k nám přiblížil v Ježíši, svém Synu.
Osvoboď nás od všeho, co nás tísní,
daruj nám odvahu vidět věci a události tvýma očima
a poznávat tvé milosrdenství a dobrotu.
Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
tvého Syna a našeho bratra,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Texty: Gn 24, 34-38.42-49.58-67 nebo Za 9,9-12; Ž 45 nebo Pís 2,8-13, Ř 7,15-25a; Mt 11,16-19.25-30

Preface

Vpravdě je důstojné a správné, abychom tě, Pane, svatý Otče, všemohoucí Bože, v každém čase a na všech místech chválili a děkovali ti skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on na sebe vzal náš hřích,
abychom zemřeli pro hřích a žili pro spravedlnost.
Proto andělé chválí tvou slávu,
klaní se ti mocné síly
a s bázní k tobě hledí všechny mocnosti.
Tebe oslavují všechny nebeské síly
jediným jásotem.
S nimi spojujeme i my naše hlasy
a vyznáváme bez přestání:

Svatý, svatý, svatý...

Tato příprava je pahýl. Můžete ji doplnit svými příspěvky.5. červen 2020
svatodušní kvatembrový pátek
Feria VI. Quatuor Temp. Pentecostes
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Červen >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Nadcházející události