Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

10. neděle v mezidobí A

Publikováno: čtvrtek, 5. červen 2008 @ 11:11:13

Texty: Gn 12, 1-9; Ž 33; Ř 4, 13-25; Mt 9, 9-13.18-26. Evangelium odpovídá textu pro neděli Septuagesimae (Devítník) podle luterského lekcionáře pro 5. rok. Liturgická barva: zelená.


Vstupní antifona
 
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, před kým bych se třásl? Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.

Kolekta

Nemilosrdnější Otče,
tvůj Syn přišel,
aby k sobě volal hříšníky a uzdravoval jejich duše,
a dával nám všem perspektivu nového života.
Odstraň z nás všechen egoismus a daruj nám své smilování.
Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista,
který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Texty

Gn 12, 1-9
Ž 33
Ř 4, 13-25
Mt 9, 9-13.18-26

Zpěv před evangeliem

Aleluja. Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja.

Přímluvy

např. podle Klementa Římského - Agenda ČCE II, str. 357

Nad dary

Svatý Bože,
ve slavnosti těchto tajemství
konáme, co nám tvůj Syn uložil.
Dej, ať tě chválíme a velebíme,
a tak přijímáme tvou spásu,
skrze Krista, našeho Pána.

Preface

Vzdáváme ti díky, věrný Otče plný lásky,
žes nám dal svého Syna Ježíše,
našeho Pána a bratra.
Jeho láska se projevila na chudých a nemocných,
na nepatrných a hříšných.
Nezůstal lhostejný k žádné tísni.
Jeho život a poselství nám dosvědčují,
že jsi Bůh, který se stará o lidi
jako otec o své děti.
Proto tě chválíme a oslavujeme,
vydáváme svědectví o tvé dobrotě a věrnosti
a s anděly i všemi svatými
zpíváme píseň o tvé slávě:

Po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme ti:
V hostině svého Syna
jsi nás obdaroval božským životem.
Dej, ať v této svátosti stále znovu
poznáváme tvou lásku
a žijeme z její síly.
Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.
 
Písně


EZ 158 (Gloria) EZ 243 (před evangeliem), EZ 250 (po kázání)
DEZ 693, 694

Molitby převzaty ze Starokatolického misálu.

24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události