Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

1. neděle postní A

Publikováno: sobota, 9. únor 2008 @ 17:11:10

Invocabit, texty Gn 2:15-17+3:1-7; Žalm 32; Řím 5:12-19; Mt 4:1-11 (pokušení na poušti). Liturgická barva: fialová.

Většinu materiálu lze použít z loňské přípravy v roce C. Tato příprava přináší pouze některé změny vázané na konkrétní biblické oddíly nebo alternativy k textům v odkazovaném materiálu.

Kyrie

Co nás zdržuje od následovaní Ježíše
na cestě k Bohu a k lidem?
Zkoumejme sami sebe před naším Pánem.

(chvíle ticha)

Pane Ježíši, ty jsi odmítl sloužit sám sobě
ale zvolil sis službu Otci a druhým lidem.
Pane smiluj se.

Ježíši Kriste, ty jsi odmítl imponovat davu,
ale zvolil sis pokornou cestu kříže.
Kriste smiluj se.

Pane Ježíši, ty jsi odmítl moc a bohatství
a učinil jsi základ království Božího mezi námi
z chudých a tichých tvůrců pokoje.
Pane smiluj se.

Smiluj se nad námi, Pane,
a odpusť nám všechny naše hříchy.
Posilni nás v zápasech s pokušením
a přiveď nás do věčného života.
Amen.

Kolekty

Bože, ve svém milosrdenství
slyš naši modlitbu
a natáhni svoji mocnou pravici,
abys nás bránil před všim zlem
které povstává proti nám.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA)

nebo

Všemohoucí milosrdný Bože,
tvůj Syn se postil na poušti,
kde byl vystaven všem pokušením jako my
a přesto jim nepodlehl.
Ochraňuj nás, když jsme pokoušeni
a uč nás vzdorovat ďáblu
v důvěře ve tvé slovo.
Prosíme o to skrze tvého Syna
Ježíše Krista, našeho Pána,
který žije a vládne
s tebou a Duchem svatým
jako jediný Bůh nyní i navěky.
Amen.
(LCA)

nebo

Pane Bože, naše sílo,
boj mezi dobrem a zlem zuří kolem nás i mezi námi.
Zachovej nás pevnými ve svém slovu,
a když padneme, znovu nás zvedni a obnov nás
skrze Krista, našeho Spasitele a Pána,
který žije a vládne s tebou a Duchem svatým
jako jeden Bůh nyní i navěky.
(ELCA)

Texty

Gn 2:15-17; 3:1-7 (pokušení v ráji)
Ž 32 (Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata)
Řím 5:12-19 (smrt skrze Adama, život skrze Krista)
Mt 4:1-11 (pokušení na poušti)
24. srpen 2019
sobota po 9. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Srpen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události