Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Poslední zprávičky

Konvent ČCE projednával obnovu apoštolské posloupnosti
2. 11. 2013 @ 21:05

Poděbradský seniorát ČCE, který se uskutečnil 2. listopadu 2013 v Libici nad Cidlinou, se mj. zabýval návrhem faráře M. Lukáška na obnovu apoštolské posloupnosti ordinované služby.

Návrh se opíral jak o tradici českého utrakvismu, tak o současnou praxi luterských církví např. v Pobaltí, a sledoval možnost, aby se otázkou zabýval teologický poradní odbor Synodní rady ČCE. Návrh získal menšinovou podporu pouze 17 konventuálů a nebyl proto postoupen k projednání na synod.

Farář Lukášek ve zdůvodnění svého podání uvedl: „Luterská i kalvínská větev středo- a západoevropské reformace v 16. století zásadu apoštolské posloupnosti ve svěcení biskupů a tedy i kněží opustila, a to z různých důvodů. Zachovává se (nebo obnovuje) však v evangelických církvích např. ve Skandinávii a Pobaltí. Česká církev podobojí (utrakvisté) rovněž na kněžském svěcení důsledně trvala až do porážky na Bílé hoře. Biskupské svěcení se uchovává ve zvláštní variantě též v Jednotě bratrské, která je v Ochranovském seniorátu přičleněna k ČCE.“

 Agenda česká z roku 1581 (přednáška)
27. 10. 2013 @ 18:10

Lutherova společnost a Collegium Europaeum – Výzkumná skupina pro dějiny
evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR
zvou u příležitosti připomínky 496. výročí začátku Lutherovy reformace církve (31. října 1517) a 530. výročí narození Martina Luthera (10. listopadu 1483) na přednášku

Agenda česká z roku 1581 aneb luterská liturgie v lidové řeči

kterou prosloví Dipl.-Theol. Matthias Thiele, německý teolog zabývající se teologickou a liturgickou tradicí středověku a raného novověku, zejména v kontextu české a wittenberské reformace.

Studoval na Philosophisch-Theologische Hochschule St. Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem i na KTF UK a HTF UK v Praze, jako římskokatolický jáhen a kněz působil na Moravě (Znojmo, Brno) a v severním Německu (Kiel, Ahrensburg, Lübeck), od roku 2012 je starokatolickým farářem v hesenském Kasselu.

Roku 1581 vyšla u lipského tiskaře Georga Deffnera Agenda česká, která je příkladem českého bohoslužebného řádu luterského typu. Jejím pramenem jsou hned tři varianty evangelických liturgií se slavením Večeře Páně: Bugenhagenova liturgie wittenberská, liturgický typ braniborsko-norimberský a jihoněmecký. Přednáška analyzuje liturgické
reformy německých reformací a zejména počátky luterské liturgie v lidové řeči, kterou srovnává právě s Agendou českou, tímto unikátním dokladem luterského bohoslužebného řádu z předbělohorských Čech.

V Úterý 5. listopadu 2013 v 18 hod., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, přednáškový sál č. 18 (přízemí)Potřebujeme liturgickou obnovu?
21. 10. 2013 @ 17:15

V rámci presbyterní konference jihočeského seniorátu promluví k tématu br. farář David Sedláček z Krouny. Očekáváme debatu o podobě bohoslužeb. Všichni jsou zváni.

Setkání se koná 9.11. od 13,30 na evangelické faře v Jinřichově Hradci.Podzimní setkání Coeny 2013 s tématem křtu
11. 9. 2013 @ 10:25

Na 21.-23. listopadu 2013 chystá Coena podzimní studijní setkání na faře v Chrástu u Plzně s tématem křtu. Bližší program očekávejte v průběhu října...20 let ECAV v ČR
6. 9. 2013 @ 16:46

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice vás srdečně zve na oslavy 20. výročí svého obnovení.

Program oslav

Pátek 27. 9. 2013

Chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

18.00–19.00 Slavnostní varhanní koncert

Účinkují: Michelle Hradecká – varhany, Olga Vít Krumpholzová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka Program: J. S. Bach, G. F. Händel, A. Vivaldi, M. A. Charpentier, A. Dvořák, J. Brahms

Sobota 28. 9. 2013

Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá 9, Praha

1 9.30–17.00 Konference Lutherovy společnosti

Přednášející:

  • Prof. Dr. Karl Schwarz, církevní historik, Evangelická teologická fakulta Univerzity Vídeň;
  • Mgr. Jiří Just, Th.D., církevní historik, Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha;
  • Mgr. Ľubomír Batka, Ph.D., systematický teolog, děkan Evangelické bohoslovecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě;
  • Albert Collver, Ph.D., systematický teolog, ředitel církevních vztahů a asistent prezidenta Luterské církve – Missourské synody

Chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

14.00–17.00 Křižovatka duchovna a kultury u Sv. Michala – Tržiště možností
14.00–17.00 Tržiště možností u chrámu: prodej výrobků klientů Diakonie ČCE Praha 5, OS Borůvka, Jeden svět – obchůdek s výrobky Fair Trade a další
14.30–17.00 Výtvarné dílny pro děti v Lutherově síni při chrámu: Barbora Farářová, Denisa Čopová
14.30–15.00 Komentovaná prohlídka chrámu: Alexandra Škrlandová, průvodkyně PIS
15.00–15.30 Hudební vstup: Pěvecký sbor Slovenského ev. a. v. círk. sboru v Praze
15.30–16.00 Komentovaná prohlídka stálé výstavy o Bibli: Eva Josífková, autorka scénáře
16.00–16.30 Hudební vstup: Pavel Braha – varhany
16.30–17.30 Historie chrámu, prezentace církve a jejích sborů na plátně: Barbora Farářová
18.00–20.00 Zahradní slavnost

Neděle 29. 9. 2013

Chrám sv. Michala V Jirchářích na Novém Městě pražském

9.00–11.00 Slavnostní Služby Boží spojené s přímým rozhlasovým přenosem Českého rozhlasu.

Kazatel: Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, vystoupení dětí Slovenského ev. a. v. círk. sboru v Praze; Hudební doprovod: Michelle Hradecká – varhany, Luboš Kovařík – trubka.

Vstup volný na všechny výše uvedené akce Bližší info a kontakt na www.ecav.czRodinná dovolená s dětským programem a liturgií hodin v Herlíkovicích
15. 4. 2013 @ 12:29

Také letos se od 7. do 14. července uskuteční v Horském domově v Herlíkovicích pobyt pro rodiny s dětmi. Povede ho farář David Sedláček.

V nabídce budou dětské biblické chvilky v duchu zážitkové pedagogiky Franze Ketta, liturgie v hodin v přilehlém kostele nebo výlety, večerní debaty a projekce filmů. Míra zapojení do společného programu je dobrovolná.

Pobyt pořádá Českobratrská církve evangelické - bližší informace zde, přihláška ke stažení zde. Přihlášky do konce května.Výpadek serveru 22. - 24. 2. 2013
25. 2. 2013 @ 14:06

Vlivem poruchy došlo o weekendu 22.-24. 2. 2013 k neplánovanému výpadku serveru. Za vzniklé potíže se omlouváme.Odstávka serveru 14. 2. 2013
13. 2. 2013 @ 13:47

Z důvodu rekonstrukce hostitelské sítě bude dne 14. 2. 2013 po 11:30 hodině server Coeny mimo provoz. Děkujeme za pochopení.Referát J. Vokouna z brněnské konference online
3. 12. 2012 @ 21:44

Text referátu, který byl pro nemoc autora pronesen na brněnské konferenci Coeny v zastoupení, je k dispozici na stránkách Getseman, na adrese http://www.getsemany.cz/node/2985.Deset let od svého vzniku oslaví Coena bohoslužbou a konferencí
15. 9. 2012 @ 9:25

Připomínku první dekády existence a služby evangelické liturgické iniciativy Coena zahájí v pátek 16. listopadu 2012 v 18 hodin děkovná bohoslužba v chrámu Jana Amose Komenského v Brně.

V sobotu 17. listopadu proběhne na faře sboru ČCE Brno 1 konference s cílem zrekapitulovat novodobé dějiny liturgické obnovy v českém evangelickém prostředí a uvažovat o jejích perspektivách do budoucna.

Bližší informace přineseme během podzimu.25. září 2020
pátek po 15. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Září >>
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Nadcházející události