Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Narození Páně II. "za svítání"

Liturgické texty pro vánoční formulář "jitřní" (In aurora). Lze použít také jako alternativní vánoční pořad (např. na II. svátek apod.) Introitus "Lux fulgebit", čtení Iz 62:6-12, Tit 3:4-7, Lk 2:8-20. Liturgická barva bílá.

Introitus Lux fulgebit

Světlo dnes zazářilo nad námi
neboť se nám narodil Pán a Spasitel
Na věky bude kralovat nad domem Jákobovým
a jeho kralování nebude konce.
V: Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. *
Oděl se Hospodin, opásal se mocí.
Sláva Otci i Synu, i Duchu svatému...
(podle Iz 9:2, Lk 1:33 a Ž 93)

Kolekta

Všemocný a neviditelný Bože,
příchod tvého světla na náš svět
rozjasnil unavená srdce pokojem.
Zavolej nás z temnoty našich trápení
a uschopni nás ke zvěstování
narození tvého Syna Ježíše Krista,
našeho Spasitele a Pána,
kterého s tebou a Duchem svatým
ctíme a chválíme jako jediného Boha
nyní i navěky.
(podle ELCA)
nebo

Děkujeme ti, milující Otče,
že jsi naplnil svět novým světlem
svého Slova, které se stalo člověkem.
Zachovej plamen víry a lásky
hořící v našich srdcích
a zářící do našich životů.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
(LCA)

1. čtení

Iz 62:6-12 (Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!)

Zpěv mezi čteními

Ž 97 nebo

Graduale Benedictus

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu.
Hospodin je Bůh, dává nám světlo.
V: Stalo se tak skrze Hospodina, *
tento div se udál před našimi zraky.
(Ž 118:26.27.23)

2. čtení

Tit 3:4-7 (Ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha)

Alleluia Dominus regnavit

Haleluja.
Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. *
Oděl se Hospodin, opásal se mocí.
(Ž 93:1)

Evangelium

Lk 2:(1-7.)8-20 (Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli)

Antifona k přípravě stolu Páně Deus enim firmavit

Hospodine, upevnil jsi svět, aby nekolísal,
tvůj trůn pevně stojí odedávna, ty jsi od věčnosti.
(Ž 93:1b.2)

Modlitba nad dary nebo ke sbírce

Pane pomoz nám vzít si k srdci andělova slova
a uvědomit si, že narození Spasitele Ježíše
je dobrá zpráva nejen pro nás, ale i pro všechny lidi.
Veď nás k tomu, abychom tě oslavovali
životem plným radostné služby
tobě i druhým lidem.
Amen.
(LCA)

Antifona k přijímání Exsulta filia Sion

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol!
Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a plný spásy.
(Zach 9:9)


Vytvořil: Martin Grombiřík
Poslední změna: středa, 24. prosinec 2008 @ 14:10:50

13. listopad 2019
středa po 21. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Listopad >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Nadcházející události