Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Svatba v ketském duchu

Autor: Martin Gruber
Publikováno: úterý, 28. duben 2020 @ 20:17:44

Návrh sestavil Martin Gruber

(Příchod snoubenců ke vchodu do kostela s nezapálenými svícemi. Svíce zapálí od paškálu, který drží jáhen. Pak jáhen donese paškál na svícen, snoubenci se zapálenými svícemi dojdou na svá místa.)

 

P: Budiž veleben Bůh v Trojici Jediný, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.

 

(Předsedající pronese úvodní slova.)

 

Žehnání prstenů

 

P: Tyto prsteny jsou znamením svazku mezi Josefem, synem Jákobovým a princeznou Asenet, kteří se stali předky Vyvoleného lidu.

Tyto prsteny jsou znamením svazku mezi Annou, dcerou Josefovou a Beli Mawrem, kteří jsou prarodiči nesčených královen a králů.

Tyto prsteny jsou znamením svazku mezi vámi dvěma. Kéž se stanete rodiči potomstva, které navěky bude oslavovat Boha, Dárce života.

Požehnej, tyto prsteny, Trojjediný Bože, Otče, Synu i Duchu Svatý. Amen

 

Hymnus

 

J: „Boha svého navždy budu chválit, který je jedním a je i dvěma,
ba třemi, bez jediné vady, což sotva možno zpochybnit.
On stvořil ovoce, tok Nilu, i kdejaký pramen tryskající.
Bůh Jeho Jméno je, chápejte: v osobě dvojí.
Bůh Jeho Jméno je, v Moci své trojího božství.
Bůh jeho Jméno je, svatého Pavla a Antonína Pán Bůh Jediný.“

(ze středověké velšské duchovní básně)

 

Evangelium

 

J: Duchu Svatý, otevírej naše srdce ke slyšení božské Moudrosti Ježíše, Syna Mariina.

 

(Jáhen čte evangelium – Jan 2, 1-11, následuje krátká promluva.)

 

Pití z kalicha

 

(Jáhen podává ženichovi a nevěstě pohár s vínem.)

 

J: Přijměte tento kalich, naplněný vínem. Je znamením zázračně rozmnoženého nápoje, kterým Kristus požehnal novomanželům a svatebčanům v Galilejské Káni.

 

 

Svatební slib

 

Ž: „Miluj mě v Moci, kterou Kristus přinesl z nebe.

Následuj mě tak, jako Slunce následuje svou dráhu.

Jako světlo očím, jako chléb lačnému daný, jako radost srdci,

tak spojuji se s tebou XY, kterou miluji, dokud nás smrt nerozdělí.“

 

N: „Miluj mě v Moci, kterou Kristus přinesl z nebe.

Následuj mě tak, jako Slunce následuje svou dráhu.

Jako světlo očím, jako chléb lačnému daný, jako radost srdci,

tak spojuji se s tebou XY, kterého miluji, dokud nás smrt nerozdělí.“

(skotský manželský slib)

 

(Předsedající předává novomanželům prsteny.)

 

P: „Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo; takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.“

(Matouš 19, 5.6)

Prohlašuji vás tímto za muže a ženu. Dejte si první manželský polibek.

 

Eulogie

 

P: Otče, nekonečná Hlubino Jsoucna,

ze které se rozlévá po celém světě život.

Ty vkládáš do lidských dětí touhu po blízkosti a lásce

a raduješ se z jejich uskutečnění.

Shlédni tedy na XY a XY, přátele svého Syna Ježíše,

kteří se rozhodli odevzat jeden druhému.

Dej sestoupit k nim Svatému Duchu, Matce všeho živého,

aby jejich společný život byl radostí nejen jim samým,

ale každému, s kým se setkají.

Žehnej jim, Bože Mocný, Bože Dobrý, Bože Trojnásobně Svatý. Amen.

 

Improvizované přímluvy.

 

Modlitba Páně - „Otče náš“.

 

Požehnání novomanželům

 

P: „Bůh budiž s vámi a žehnej vám.

Kéž je vám dáno spatřit děti svých dětí.

Neštěstím buďte chudí a bohatí v požehnání.

Kéž - počínaje tímto dnem -

nepoznáte nic, než samé štěstí.“ (irské požehnání)

 

(sestavil Martin Gruber)

 

 

Vysvětlivky.

 

P – předsedající

J – jáhen (není-li přítomen jáhen, jeho službu převezmou lektor/ka, akolyta/akolytka nebo jiný aktivní člen/ka farnosti či náboženské obce. Není příliš vhodné, aby tyto úkony vykonával předsedající. Nemá se rozhodně jednat o „one man show“.)

N – nevěsta

Ž - ženich25. říjen 2020
20. neděle po Trojici
Dominica XXI. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události