Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Kalich a kříž

Autor: Mikuláš Vymětal
Publikováno: neděle, 18. prosinec 2005 @ 16:40:18

Nesouhlasná reakce na článek M. Grombiříka "Kříž a kalich jako symbol a znak". Kvůli formální vyváženosti diskuse ji zveřejňujeme formou článku.

Článek Kříž a kalich jako symbol a znak Martina Grombiříka navazuje na diskusi o kříži, která probíhala před několika lety v evangelické církvi. Rozdíl mezi symbolem a znakem rozebírá na základě knihy Maxe Picarda Hitler v nás. Příklad znaku, který je v článku uveden, je ovšem značně extrémní – je jím hákový kříž. Podobně extrémní je na obvykle tolerantní evangelické poměry (autor článku je evangelický teolog) také argumentace článku, která podsouvá těm, kdo s různými formami kříže v evangelickém prostoru nesouhlasí, nejhorší možnou motivaci – vychází se z mylného předpokladu, že kalich je pro věřící v evangelických církvích pouze znakem a nikoliv hlubokým symbolem, jehož některé možné aspekty článek naznačuje (pomíjí ovšem například význam kalichu v žalmu 23, v němž kalich označuje plnost Hospodinova požehnání). Pisatel článku tedy a priori vychází z předpokladu, že ti, proti kterým vystupuje, jen proto, že je jim cizí symbol kříže, jsou nevěřící.

S povážlivou argumentací článku souzní i forma, v níž je psán – je doplňován invektivami vůči možným oponentům: jsou srovnáváni s fotbalovými chuligány, kteří bijí nevinné občany (což pokládám za skutečný vrchol urážlivé obhroublosti), a mluví se o nich i jinak velmi neuctivě: Výrazy „oči rozšířené hrůzou“, „nepochopitelný paradox averze“, implicitní srovnávání znaku kalichu s hákovým křížem - „tam kde je dnes hákový kříž, tam už není slunce, nýbrž nacista. Nemohu si pomoci, ale podobný posun spatřuji i u kalicha a kříže v očích těch, kteří se prvním ozdobují a proti druhému brojí.“ apod.

Cílem těchto invektiv je zřejmě ponížit a zastrašit ty, kdo s autorem nesouhlasí, aby se neodvážili se k svému názoru přihlásit a hájit ho. Vždyť když nesouhlasí s autorem článku, tak již proto jsou fotbaloví chuligáni.

Agresivita, s níž je článek napsán, je tak výrazná, že ani není třeba polemizovat s množstvím věcných chyb, které obsahuje – a zde je pouze zmíníme: Např. kříž není zdaleka tak obecným křesťanským symbolem, jak autor tvrdí. Kalich užívají jako svůj znak nejen čeští, ale i slovenští a rakouští evangelíci, v kontextu mezináboženského dialogu mnozí křesťané od užití kříže, který jen zbytečně dráždí, ustupují (např. nově postavený kostel v Kataru ani kostel v křesťanském kibucu Ness Ammim v Izraeli nejsou ozdobeny křížem s ohledem na spřátelené jinověrce, také česká Společnost křesťanů a Židů ze svého znaku odstranila před několika lety kříž, aby neurážela a tím neztrácela partnery v rozhovoru apod.) Dalšími křesťanskými znaky jsou např. ryba, hořící keř, i jiné. Zdeněk Nejedlý nebyl jen „rudý děd“, ale také skutečný odborník v době husitství. Prapor s kalichem na Pražském hradě nechal vyvěsit sám T.G.Masaryk a přiznával se tím k programu Tábora, který vnímal jako „revoluci srdcí“ a náboženské probuzení českého lidu. Podrážděná reakce Vatikánu souvisela s jeho tehdejšími mocenskými ambicemi. Psát o „hloupé provokaci“ znamená nejen otírat se o TGM, ale také hlásit se k ultrakonzervativnímu katolicismu, který ani neodpovídá dnešní situaci Římskokatolické církve.

Také používání kalicha pro označení má svůj praktický význam, nijak nesouvisející s fotbalovým fanouškovstvím. Neznamená totiž potřebu vymezovat se proti druhým, ale zachovat i genetickou identitu. V současnosti jsou totiž ekumenické vztahy, týkající se partnerských vztahů, citlivým problémem - vždyť evangelička, která si vezme římského katolíka, musí dodnes podepsat prohlášení o katolické výchově svých dětí, a tím buď popřít vlastní tradici, nebo lhát. Proto vnímám nosení kalichu jako projev snahy o endogamii.

Účel článku je tedy zřejmé – zastrašit protivníky pisatele a dosáhnout svého – v tomto případě zavedení symbolu kříže tam, kde se dosud nepoužívá. Co však takové násilné zavedení může mít za následek?

Vidím dva možné následky: První se týká samotného kříže. Kříž je symbolem, z něhož si různí lidé odečítají různé významy. Pokud se někde prosadí za každou cenu, stane se z něj symbol násilí a ponižování druhých – za příklad nám může sloužit situace v Osvětimi, kam před několika lety fanatičtí katolíci přinášeli a umisťovali stovky křížů „Židům na vztek“. Kříž se pak stává symbolem násilí, uplatňovaného proti druhým (v tom se česká evangelická a židovská zkušenost do značné míry shodují).

Kříž však v případě násilného zavádění změní svůj význam i pro ty, kdo ho takto zavádějí. Přestává být symbolem, spojujícím je s Kristem, ale stává se magickým předmětem, který svou pouhou fyzickou existencí ospravedlňuje nemorálnosti, páchané v jeho jménu. Zde se pak ovšem z víry stává pověra – a zřejmě právě z důvodu ohrožení víry takovouto pověrou dávní reformovaní vyčistili své chrámy od soch, ba i od symbolů kříže.

Poradní odbor teologický při Synodní radě Českobratrské církve evangelické vyzval při diskusi o
kalichu a kříži, která v ČCE proběhla před několika lety, k rehabilitaci symbolu kříže. Autor se domnívá, že hanlivé články na podporu symbolu kříže mění kříž ze znamení Boží lásky, které v něm vidí někteří křesťané, v magickou standartu, ospravedlňující ponižování svých protivníků. Z tohoto důvodu je zřejmě vhodnější pokusy o rehabilitaci kříže v současnosti spíše odložit.
Druhý následek, který násilné zavádění kříže, ať již do liturgie, nebo výzdoby či označení modlitebny může mít, je změna ovzduší ve společenství, v němž k tomuto násilnému zavedení došlo.
Ovzduší důvěry, které ke křesťanskému sboru patří, je vystřídáno ovzduším strachu, neboť agresivnější členové dosahují svých cílů pomocí ponižování a zastrašování druhých. Ze sboru se pak vytrácí duch Kristova evangelia, který bývá přeci spojen se vzájemnou ohleduplností, láskou a tolerancí. Myslím, že žádná ekumena na světě za tyto škody nestojí.Zde uvedené komentáře jsou názory čtenářů, kterým tento web poskytl prostor k vyjádření vlastního pohledu na problematiku. Za obsah těchto příspěvků nenesou provozovatelé serveru žádnou zodpovědnost. Redakce si přesto vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které shledá v rozporu s diskusními pravidly, zejména příspěvky vulgární, offtopic bláboly, spam, nevěcné osobní útoky a příspěvky v rozporu se zákony země provozovatele serveru. Rovněž nemůžeme zaručit pravost identity diskutujících.

 POZNÁMKY KE KRITICE MIKULÁŠE VYMĚTALA
2. 1. 2006 @ 12:42 jankirschner (člen)

V POZNÁMCE JSOU TEXTY MIKULAŠE VYMETALA (MV) I PŘIPOMÍNKY JANA KIRSCHNERA (JK)

JK Rád bych se připojil k polemice mezi M.Grombiříkem a M.Vymětalem (předem se omlouvám za zkratky jmen) Po delším přemýšlení nad texty se přikláním spíše k argumentaci M.G. a myslím, že v následující kritice M.V. M.G. křivdí a vkládá do jeho textu myšlenky, které autor původně nezamýšlel. Příklad srovnání s hákovým křížem může na první pohled, zejména nezasvěcenému člověku, připadat extrémní. Nacistické zlo nebo genocidy v Africe jsou pro nás vzdálenou skutečnosti. Často si myslíme, že se nás tato zvěrstva netýkají, žijeme v jiné době v jiném civilizovaném světě. To ale není dle mého soudu vůbec pravda. Zlo vychází ze srdce každého člověka a jen se v určité situaci násobí do hrůzných rozměrů. Uvědomil jsem si to i při nedávném sledování filmu Schidlerův seznam. Zde je již zabíjení úplná banalita, zlo se odosobnilo, používá se krycí jazyk (selekce do plynu je zdravotní prohlídka, pří selekci hraje vážná hudba). Proto velice rychle může dojít k nárůstu zla a napětí ve společnosti nebo v církví. Přestože příklad hákového kříže použitý M.G. byl extrémní a M.G. rozdíly přirovnání v následující reakci vysvětluje, myslím že není důvod se pobuřovat. M.V. píše že evangelické prostředí je obvykle tolerantní. Já jsem se bohužel setkal v posledních letech s opakem a to zejména v otázkách liturgických i právě v diskuzi kolem kříže v ČCE a to zejména ze strany lidí, hájící tzv. čistou evangelicitu ČCE. Též se domnívám, že můj menšinový názor na symbol kříže v hornopočernickém sboru, který jsem vyjádřil i ve sborovém dopise (1/2003) nebyl ze strany staršovstva a majority sboru nijak brán na zřetel při úvahách o výzdobě sborové místnosti a fary. (Osobně bych si kříž – spíš moderně pojatý, aby neodrážel barokní zbožnost, představoval někde ve vedlejších prostorách (ze sociologických důvodů) fary – kancelář, presbyterna.) Podle mého názoru též M.G. netvrdí, že v evangelické církvi v jejím celku poklesl kalich jen na znak, je to kritika chápání jednotlivců a může být vztažena i na chápání kříže mezi katolíky. Církev se ve svým oficiálních prohlášení snaží oba symboly spíše rehabilitovat (viz: dokument k Chápání symbolu kříže v českém evangelictví) a už vůbec jsem nepochopil text tak, že by M.G. chtěl označit ty, pro které je symbol kříže cizí, za nevěřící.

MV

Cílem těchto invektiv je zřejmě ponížit a zastrašit ty, kdo s autorem nesouhlasí, aby se neodvážili se k svému názoru přihlásit a hájit ho. Vždyť když nesouhlasí s autorem článku, tak již proto jsou fotbaloví chuligáni.

JK Nikdo nikoho nechtěl ponížit, spíše přimět člověka k zamyšlení čím se ohání a co vypouští z úst. Argumentace možná silná a můžeme zde trochu vidět i myšlenku oko za oko, zub za zub. Ale vzhledem k tomu, že příspěvek byl určen jako internetová reakce na anonymní obvinění z kryptokatolicismu, nikoli jako nějaké oficiální prohlášení, pak mě formulace v daném kontextu nepohoršují.

MV Agresivita, s níž je článek napsán, je tak výrazná, že ani není třeba polemizovat s množstvím věcných chyb, které obsahuje – a zde je pouze zmíníme: Např. kříž není zdaleka tak obecným křesťanským symbolem, jak autor tvrdí. Kalich užívají jako svůj znak nejen čeští, ale i slovenští a rakouští evangelíci, v kontextu mezináboženského dialogu mnozí křesťané od užití kříže, který jen zbytečně dráždí, ustupují (např. nově postavený kostel v Kataru ani kostel v křesťanském kibucu Ness Ammim v Izraeli nejsou ozdobeny křížem s ohledem na spřátelené jinověrce, také česká Společnost křesťanů a Židů ze svého znaku odstranila před několika lety kříž, aby neurážela a tím neztrácela partnery v rozhovoru apod.) Dalšími křesťanskými znaky jsou např. ryba, hořící keř, i jiné. Zdeněk Nejedlý nebyl jen „rudý děd“, ale také skutečný odborník v době husitství. Prapor s kalichem na Pražském hradě nechal vyvěsit sám T.G.Masaryk a přiznával se tím k programu Tábora, který vnímal jako „revoluci srdcí“ a náboženské probuzení českého lidu. Podrážděná reakce Vatikánu souvisela s jeho tehdejšími mocenskými ambicemi. Psát o „hloupé provokaci“ znamená nejen otírat se o TGM, ale také hlásit se k ultrakonzervativnímu katolicismu, který ani neodpovídá dnešní situaci Římskokatolické církve.

JK Mikuláši, zde ale již M.G. křivdíš, srovnávat situaci křesťanu u nás se zemí s majoritou Židů nebo muslimů není relevantní. Cesta, kterou šla Společnost k a Ž, je dobrá, ale myslitelná by byla i cesta opačná – úsilí o rehabilitaci kříže. Všechny symboly z našich náboženství odstranit nemůžeme. Nejedlého neznám. Co se týče Masaryka, domnívám se, že v Masarykově první republice byli katolíci vládní mocí spíše omezováni. Jistě mohli si za to, trochu kvůli své politice spolupráce s habsburskou monarchii, ale nebyl to od Masaryka tolerantní a nezávislý přístup. TGM není ikona. Dá se k němu vyjadřovat i kriticky a vůbec to neznamená přihlášení se k ultrakonzervativnímu katolicismu.

MV Také používání kalicha pro označení má svůj praktický význam, nijak nesouvisející s fotbalovým fanouškovstvím. Neznamená totiž potřebu vymezovat se proti druhým, ale zachovat i genetickou identitu. V současnosti jsou totiž ekumenické vztahy, týkající se partnerských vztahů, citlivým problémem - vždyť evangelička, která si vezme římského katolíka, musí dodnes podepsat prohlášení o katolické výchově svých dětí, a tím buď popřít vlastní tradici, nebo lhát. Proto vnímám nošení kalichu jako projev snahy o endogamii.

JK Zde promiň, ale tvoje argumentace o genetické identitě je dost ostrá. Myslím, že pokud bych chtěl, mohl bych najít podobnou asociaci jakou našel MG se svastikou, ale do toho se pouštět nechci. Já osobně bych se nikdy nedokázal za tato slova postavit. V tomto stylu myšlení jsem ale i trochu vyrostl – bude lepší, když si vezmeš evangeličku. Pak mi ale dvě evangeličky daly kopačky a nakonec jsem si vzal katoličku a ty jsi byl i svědkem křtu naši Anežky v katolickém kostele, tak nemaluj katolíky zas tak černě. Když se lidé domluví, tak jak ty ses domluvil s počernickým katolickým farářem a mohl na křtu naši Anežky kázat, tak při trochu dobré vůle se dá udělat mnoho. Oficiální prohlášení ŘKC – tedy církve s dlouhou setrvačností, vázanou na kanonické právo jsou druhá věc. Jsou ale i pozitivní snahy – např: dokument - Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví, Ekumenický direktář. Též tebou zmiňovaný příklad o výchově není přesný. Já, jako evangelická strana jsem podepsal, že jsem srozuměn s tím, že katolická strana v našem manželství (MarkétaJ) se zavázala, že pokřtí a bude vychovávat děti v katolické víře. Šalamounskou otázkou je co je to katolická – tedy všeobecná víra. My si to vykládáme trochu šíře než jen ŘKCJ a ČCE asi též institutem propůjčeného členství. Prostě mě tvoje argumentace překvapuje, vždy jsem tě bral jako ekumenický velmi otevřeného člověka.

MV Účel článku je tedy zřejmé – zastrašit protivníky pisatele a dosáhnout svého – v tomto případě zavedení symbolu kříže tam, kde se dosud nepoužívá. Co však takové násilné zavedení může mít za následek?

JK Takto já účel článku nechápu. Člověk, který nosí kalich nebo kříž s upřímné víry se dle mého názoru příměry v textu M.G. nemusí cítit dotčen a nemusí se cítit ohrožen ani jedním z těchto symbolů. Jde o navrácení úcty k symbolům kalicha i kříže, které nemohou za to, že byly v minulosti zneužity, nikoliv o urážku evangelíků a takto jsem i já články M.G. pochopil.

MV Vidím dva možné následky: První se týká samotného kříže. Kříž je symbolem, z něhož si různí lidé odečítají různé významy. Pokud se někde prosadí za každou cenu, stane se z něj symbol násilí a ponižování druhých – za příklad nám může sloužit situace v Osvětimi, kam před několika lety fanatičtí katolíci přinášeli a umisťovali stovky křížů „Židům na vztek“. Kříž se pak stává symbolem násilí, uplatňovaného proti druhým (v tom se česká evangelická a židovská zkušenost do značné míry shodují).

JK Myslím, že M.G. nechce něco prosadit za každou cenu. Viz jeho citát k vysvětlení proč při liturgii použil znamení kříže:„Vím, že v ČCE to ne všichni vidí rádi (znamení kříže), mnozí v tom vidí to, co v tom nevidím já, to jest "katolické prvky". Z výše uvedených důvodů (popsáno jinde) tedy znamením Kristova kříže žehnám rád, ale rozumím tomu, že pro některé bratry a sestry je to "maso obětované modlám" a tak v případě, že by to někoho takto fatálně pohoršilo, od toho upustím“. Co se týče přinášení křížu fanatickými katolíky v Osvětimi – je to odsouzenihodné a zde by se symboly měli používat co nejcitlivěji. Kolem této věci byl trochu mediální humbuk, někde se dá obé spojit poměrně citlivě a tolerantně – např. kříž i Davidova hvězda před Malou pevností v Terezíně. Myslím si též, že ti někdy trochu splývají excesy věřících jednotlivců s ŘKC jako celkem a její oficiální doktrínou, která, myslím od prohlášení Židu II. vatikánským koncilem za starší bratry ve víře, je poměrně vstřícná.

MV Kříž však v případě násilného zavádění změní svůj význam i pro ty, kdo ho takto zavádějí. Přestává být symbolem, spojujícím je s Kristem, ale stává se magickým předmětem, který svou pouhou fyzickou existencí ospravedlňuje nemorálnosti, páchané v jeho jménu. Zde se pak ovšem z víry stává pověra – a zřejmě právě z důvodu ohrožení víry takovouto pověrou dávní reformovaní vyčistili své chrámy od soch, ba i od symbolů kříže.

JK Jo to je otázka stará jako církev sama, nikdo nechce měnit protestantský prostor v barokní chrám s tlustými andělíčky. Rozumní katolíci se snaží o minimalismus i ve svým moderních chrámech (když jim to ovšem zbožné babičky nezanesouJ). Nelze ale tím ospravedlnit ulamování hlav soch a ničení obrazů. Pověrečné mohou být i ty naše nápisy a kalichy, když se to vezme do krajnosti.

MV Poradní odbor teologický při Synodní radě Českobratrské církve evangelické vyzval při diskusi o kalichu a kříži, která v ČCE proběhla před několika lety, k rehabilitaci symbolu kříže. Autor se domnívá, že hanlivé články na podporu symbolu kříže mění kříž ze znamení Boží lásky, které v něm vidí někteří křesťané, v magickou standartu, ospravedlňující ponižování svých protivníků. Z tohoto důvodu je zřejmě vhodnější pokusy o rehabilitaci kříže v současnosti spíše odložit.

JK Proč? To je jen tvůj názor. Mnohým lidem kříž nevadí, v mnohých evangelických kostelech je přijímán pozitivně – např: Salvátor, Brandýs nad Labem, kostely s luterskou tradici. Když jsou ti evangelíci tak tolerantní, proč se toho tak bojí a zuby nehty se brání? Opět s tebou nesouhlasím, že by MG chtěl někoho ponížit.


25. říjen 2020
20. neděle po Trojici
Dominica XXI. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události