Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Katechetická inspirace pro 4. neděli v postu

Publikováno: čtvrtek, 28. únor 2013 @ 16:06:41

První čtení: Joz 5:9-12 Mezizpěv: Ž 32 Druhé čtení: 2K 5:16-21 Evangelium: L 15:1-3;11b-32

Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákoníci mezi sebou reptali: "On přijímá hříšníky a jí s nimi!"

Pověděl jim toto podobenství: Řekl také: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: 'Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.' On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel.

A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával.

Tu šel do sebe a řekl: 'Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.' I vstal a šel ke svému otci.

Když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: 'Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem.' Ale otec rozkázal svým služebníkům: 'Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.' A začali se veselit.

Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: 'Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.' I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl: 'Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mě jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.'

On mu řekl: 'Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.'"Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.
Zde uvedené komentáře jsou názory čtenářů, kterým tento web poskytl prostor k vyjádření vlastního pohledu na problematiku. Za obsah těchto příspěvků nenesou provozovatelé serveru žádnou zodpovědnost. Redakce si přesto vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které shledá v rozporu s diskusními pravidly, zejména příspěvky vulgární, offtopic bláboly, spam, nevěcné osobní útoky a příspěvky v rozporu se zákony země provozovatele serveru. Rovněž nemůžeme zaručit pravost identity diskutujících.

 Domov - evangelium (+žalm)
1. 3. 2013 @ 9:58 Marta (redaktor)

Co je to domov? Co a kdo patří k domovu? Můžete mluvit, kreslit, psát, pro malé děti vytvářet z různých panenek, figurek, šátků - obraz domova. Dětem můžeme pomoct různými otázkami - po lidech, pocitech, věcech atd., které vytváří domov (nevynecháte určitě přijímající osoby, které domov vytváří - rodiče, atd.)

Příběh pojměte jako příběh o otevřeném domově, o bezpečném místě, kde nás někdo čeká s otevřenou náručí. (Bůh je jako otec, otevřená náruč, nejbezpečnější domov - skrýše...).

(Pozor: V životě dětí může být přijímající osoba i někdo jiný, než otec/rodič. Bůh je jako! otec, ne je otec - je ještě mnohem víc, minimálně projevuje rysy mateřskosti :-)).


 marnotratný syn + žalm
1. 3. 2013 @ 10:39 Marta (redaktor)

Pro starší děti použijte práci s textem - žalm a evangelium se doplňují - žalm dodává postavám slova. Můžete vytisknout evangelium s velkými mezerami - tak aby k nim mohly děti přiřazovat text žalmu (třeba rozstříhaný), vyhledávat situace, které se hodí pro určitý verš. Případně napřed/potom zkuste, jaká slova by vložily děti samy do úst aktérům příběhu.

Můžete děti vyzvat, aby si vybrali jednu z rolí a zkusily napřed říct, co by řekly (si myslely, řekly si v duchu) na jejich místě, pak třeba vyslovily slova žalmu - souzní to s tím, co by řekly samy nebo odporuje... atd.


21. listopad 2019
čtvrtek po 22. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Listopad >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Nadcházející události