Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Katechetická inspirace pro 8. neděli po Trojici

Publikováno: středa, 25. červenec 2012 @ 23:30:52

První čtení: 2Kr 4:42-44 nebo 2S 11:1-15 Mezizpěv: Ž 145:10-18 nebo Ž 14 Druhé čtení: Ef 3:14-21 Evangelium: J 6:1-21

Potom odešel Ježíš na druhý břeh Tiberiadského jezera v Galileji.
Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných.
Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky.
Byly blízko židovské svátky velikonoční.
Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli?"
To však řekl, aby ho zkoušel; sám totiž věděl, co chce učinit.
Filip mu odpověděl: "Ani za dvě stě denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo."
Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra:
"Je tu jeden chlapec, který má pět ječných chlebů a dvě ryby; ale co je to pro tolik lidí!"
Ježíš řekl: "Ať se všichni posadí!" Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.
Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl.
Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!"
Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů nalámanými díly, které z těch pěti ječných chlebů po jídle zbyly.
Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"
Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět na horu, zcela sám.
Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři,
vstoupili na loď a jeli na druhý břeh do Kafarnaum. Už se setmělo a Ježíš s nimi stále ještě nebyl.
Moře se vzdouvalo mocným náporem větru.
Když veslovali asi pětadvacet nebo třicet stadií, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi; zmocnil se jich strach.
On jim však řekl: "Já to jsem, nebojte se!"
Chtěli jej vzít na loď, a hned se loď ocitla u břehu, k němuž jeli.
Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.
Zde uvedené komentáře jsou názory čtenářů, kterým tento web poskytl prostor k vyjádření vlastního pohledu na problematiku. Za obsah těchto příspěvků nenesou provozovatelé serveru žádnou zodpovědnost. Redakce si přesto vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které shledá v rozporu s diskusními pravidly, zejména příspěvky vulgární, offtopic bláboly, spam, nevěcné osobní útoky a příspěvky v rozporu se zákony země provozovatele serveru. Rovněž nemůžeme zaručit pravost identity diskutujících.

 k alter.čtení ze SZ - David a Batšeba
25. 7. 2012 @ 23:41 Marta (redaktor)

Série zla, která začíná vlastně nenápadně - David netáhne do války se svým vojskem. A když je doma, vidí ženu na střeše, a když ji vidí, tak ji pozve k sobě... a už to jede, skončí to vlastně vraždou.

Vemte si k vyprávění jako pomůcku domino, které postavíte tak, aby bylo možno ukázat dominový efekt. Vyprávějte příběh a ilustrujte na dominu, jak jedno zlo (ze začátku nenápadné) působí další.

Hledejte s dětmi možnosti, jak dominový efekt zastavit - napřed na dominu, pak v příběhu, nakonec ve vlastním životním příběhu.


 evangelium - nasycení zástupů
26. 7. 2012 @ 0:13 Marta (redaktor)

Text zjevně mluví o něčem víc, než je jen fyzické nasycení lidí (viz. to, že Filipova odpověď je jaksi mimo). Ale zároveň jde i o to nasycení, není to jen duchovní jedení. Velikonočním zařazením souvisí s velikonočním příběhem, obětí Ježíšovou - a tím také s večeří Páně. Text také "cituje" starý zákon, viz čtení z 2.Královské, žalm 145 dává souvislost s Hospodinovou péčí o člověka. Čtení ze Ef dává zas hranice našim pokusům všechno rozumově dokázat a vysvětlit (např. že se lidi teda rozdělili o to, co měli stejně s sebou) - Kristova láska přesahuje každé poznání a může učinit neskonale víc, než si dokážeme představit.

S většími dětmi se můžete bavit nad otázkami: Zažili jste někdy něco, co jste si předem nedokázali představit, že by to bylo možné? Co se stalo/změnilo? Nebo: zažili jste někdy nedostatek (hlad), který vyvážilo/změnilo něco jiného (např. silné společenství, zážitek, atd.)

S malými i velkými můžeme sdílet a rozdílet chleba (nebo sousta ryby), vytvořit slavnostní atmosféru, kdy jeden druhému dává kus jídla.

Akčnější a méně vážná činnost: sbírání zbytků po jídle - po kostele schovejte (rozhoďte) kousky papíru, které budou symbolizovat zbylé porce, děti budou na váš pokyn sbírat. Můžete to pojmout jako soutěž.


25. říjen 2020
20. neděle po Trojici
Dominica XXI. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události