Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Katechetická inspirace pro 4. neděli po Trojici

Publikováno: čtvrtek, 28. červen 2012 @ 21:46:47

První čtení: Pl 3:22-33 nebo 2S 1:1;17-27 Mezizpěv: Ž 30 nebo Ž 130 Druhé čtení: 2K 8:7-15 Evangelium: Mk 5:21-43

Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu, shromáždil se k němu veliký zástup, když byl ještě na břehu moře. Tu přišel k němu jeden představený synagógy, jménem Jairos, a sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila!" Ježíš odešel s ním.

Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. A byla tam žena, která měla dvanáct let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo, naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když zaslechla o Ježíšovi, přišla ze zadu v zástupu a dotkla se jeho šatu.

Říkala si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu vysvobozena!" A rázem přestalo jí krvácení a ucítila v těle, že je vyléčena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla, otočil se v zástupu a řekl: "Kdo se to dotkl mého šatu?" Jeho učedníci mu řekli: "Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí, a ptáš se: 'Kdo se mne to dotkl'?" I rozhlížel se, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla celou pravdu. A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení!"

Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagógy a řekli: "Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ mistra?" Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagógy: "Neboj se, jen věř!"

A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagógy, spatřili velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim: "Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí." Oni se mu posmívali.

On však všecky vyhnal, vzal s sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vystoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha kum," což znamená: "Děvče, pravím ti, vstaň!" Tu děvče hned vstalo a chodilo; bylo jí dvanáct let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl, aby jí dali něco k jídlu.
Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.
Zde uvedené komentáře jsou názory čtenářů, kterým tento web poskytl prostor k vyjádření vlastního pohledu na problematiku. Za obsah těchto příspěvků nenesou provozovatelé serveru žádnou zodpovědnost. Redakce si přesto vyhrazuje právo odstranit příspěvky, které shledá v rozporu s diskusními pravidly, zejména příspěvky vulgární, offtopic bláboly, spam, nevěcné osobní útoky a příspěvky v rozporu se zákony země provozovatele serveru. Rovněž nemůžeme zaručit pravost identity diskutujících.

 RE:
28. 6. 2012 @ 22:12 Marta (redaktor)

Budete-li vykládat jen příběh o ženě trpící krvácením, zkuste si zahrát na tlačící se zástup a ženu v něm. Některé dítě určete za Ježíše, postaví se k ostatním zády. Ti se k němu blíží a jeden (může být předem určen) se ho dotkne. "Ježíš" se rychle otočí a snaží se určit, kdo se ho dotkl. Je to složité, že?

Můžete dětem na tom příkladě ukázat, že pro Ježíše je každý důležitý, pozná ho, zná každého i s jeho trápením. - Ježíš se ptá "Kdo se mne dotkl?" proto, aby vstoupil do rozhovoru s tou ženou, aby si pohlédli do očí, aby spolu byli ve vztahu.


 ještě jedna hra se zástupem (bez příběhu krvácející ženy)
28. 6. 2012 @ 23:12 Marta (redaktor)

Dvojice (Jairos a Ježíš) se snaží projít skrz zástup k Jairovu domu. Všichni ostatní se na ně tlačí a vlastně jim brání postupovat (staví se před ně, snaží se Ježíšovi něco říct, ap.)

Provedení: přečtěte pomalu (i s chvilkami ticha, s důrazem na dlležitá slova, přímou řeč) biblický text až do "Velký zástup šel za ním a tlačil se na něj."

Pak většinu poproste, aby hráli zástup a tlačili se na Ježíše s Jairem. Ti chtějí projít, ale nemohou.

Pokračujte ve čtení textu až po příběhu s krvácející ženou (ten vynechte) "(V tom) přišli lidé z domu představeného synagógy a řekli: "Tvá dcera zemřela; proč ještě obtěžuješ mistra?"

Co teď? Co si asi myslí, co cítí Jairos? (Nechte odpovědět "Jaira", pak i ostatní děti). Co si myslí Ježíš? (První ať opět promluví "Ježíš", pak i ostatní).

Přečtěte text do konce. Ježíši můžeme věřit, i když se všechno zdá beznadějné, když už i ostatní říkají, že to nemá smysl, že tu nepomůže ani Ježíš, když se všichni vysmívají. Ježíš vidí věci tak, jak jsou doopravdy - dívka nepatří smrti.


 asociace od Danielky :-)
28. 6. 2012 @ 22:39 Marta (redaktor)

Když už se zdá všechno ztraceno, tak přichází Ježíš - ještě lepší, než gól v poslední vteřině - dokonce změna skóre po zápasu. (Když se teď furt hraje ten fotbal.)


 žalmy
28. 6. 2012 @ 23:37 Marta (redaktor)

Oba navrhované žalmy (30 a 130) by se daly "vložit do úst" aktérům novozákonního příběhu - Ž 30 zpívá uzdravená žena, Ž 130 zas doufající Jairos.

Vyberte z obou žalmů (některé) věty, napište je na papíry, nechte děti vybrat, podle toho, co myslí, že říkají či si myslí dané osoby z příběhu. (Můžete jim pak přečíst celý žalm, ukázat jak žalmy v různých situacích mluví, dávají slova.)

Můžete začít napřed tím, že děti budou psát svá vlastní slova - co by říkali, kdyby byli na místě těch postav a obraceli se k Bohu. Pak teprve můžete nabídnout žalmové výpovědi.


25. říjen 2020
20. neděle po Trojici
Dominica XXI. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Říjen >>
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Nadcházející události