Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Přípravy - rok B (2005-2006)

Hlavní strana > Homilie > B05_06

Homiletické přípravy pro rok B Ekumenického lekcionáře z r. 2005 - 2006

Markéta Halamová
Iz 64.1-4; Ž 80.1-7,17-19; 1K 1.3-9; Mk 13.24-37
Martin Grombiřík
Iz 40,1-11; Ž 85,1-2.8-13; 2P 3,8-15a; Mk 1,1-8
Karel Šimr
Texty: Iz 61,1-4,8-11; Žalm 126; 1 Tes 5,16-24; J 1, 6-8.19-28
Karel Šimr
2 Sa 7, 1-11-16; L 1, 47-55 nebo Ž 89, 1-4.19-26; Ř 16, 25-27; L 1, 26-38
Karel Šimr
Texty: Iz 9, 2-7; Ž 96; Tt 2, 11-14; Lk 2, 1-14
Karel Šimr
Iz 61,10-62,3; Ž 148; Ga 4,4-7; L 2,22-40
Karel Šimr
Nu 6, 22-27; Ž 8; Ga 4,4-7; L 2, 15-21
Karel Šimr
Iz 60, 1-6; Ž 72, 1-7.10-14; Ef 3, 1-12; Mt 2, 1-12
Karel Šimr
Iz 60, 1-6; Ž 29; Sk 19, 1-7; Mk 1, 4-11
Martin Grombiřík
1Sa 3,1-10(11-20); Ž 139,1-6.13-18; 1K 6,12-2; Jan 1, 43-51
Martin Grombiřík
1Kor 7,29-31; Jon 3,1-5+10; Ž 62; Mk 1,14-20
Karel Šimr
Texty: Dt 18, 15-20; Ž 111; 1K 8, 1-13; Mk 1, 21-28
Karel Šimr
Texty: Iz 40, 21-31; Ž 147, 1-11.20c; 1 K 9, 16-23; Mk 1, 29-39
Karel Šimr
Texty: 2Kr 5, 1-14; Ž 30; 1K 9, 24-27; Mk 1, 40-45
Karel Šimr
Texty: Iz 43, 18-25; Ž 41; 2 K 1, 18-22; Mk 2,1-12
Karel Šimr
2Kr 2,1-12; Ž 50,1-6; 2K 4,3-6; Mk 9,2-9
Karel Šimr
Texty: Gn 9, 8-17; Ž 25, 1-10; 1P 3, 18-22; Mk 1, 9-15
Marta Sedláčková
Texty: Gen 17,1-7.15-16; Ž 22, 23-31; Ř 4, 13-25; Mk 8,31-38 (Mk 9,2-9)
Marek P. Lukášek
Texty: Ex 20,1 – 17 (Desatero; Ž 19 (Nebesa vypravují o Boží slávě); 1.Kor 1,18 – 25 (Bláznovství kříže); J 2,13 – 22 (Očištění chrámu)
jbures
Texty: Nu 21,4-9; Ž 107, 1-3.17-22; Ef 2, 1-10; J 3, 14-21
Jakub Smrčka
Texty: Jr 31,31-34; Ž 51,1-12 / Ž 119,9-16; Žd 5,5-10; J 12,20-30
Marta Sedláčková
Izajáš 50, 4-9a; Žalm 31, 9-16 a 118, 1n.19-24; Filipským 2,5-11 a Marek 11,1-11 nebo Jan 12,12-16
Martin Grombiřík
Ex 12:1-8,11-14; 1Kor 11:23-26; J 13
Karel Šimr
Texty: Sk 10, 34-43; Ž 118, 1-2.14-24; 1K 15, 1-11; Mk 16, 1-8
Markéta Halamová
Texty: Sk 4.32-35; Ž 117; 1 Jan 5.1-6; J 20.19-31
Marek P. Lukášek
Texty: Sk 3,12; Ž 4; 1J 3,1 – 7; L 24,36b – 48
Jakub Smrčka
Texty: Sk 4,5-12; Ž 23; 1J 3,16-24; J 10,11-18
Magdaléna Štajfová
Texty: Sk 8, 26-40; Ž 22, 25-31; 1 J 4, 7-21; J 15, 1-8
Daniel Heller
Texty: Sk 1,15-17. 21-26; Ž 1; 1J 5,9-13; Jan 17,6-19
Karel Šimr
Texty: Sk 2,1-21; Ž 104,24-34.35b; Ř 8,22-27; J 15,26-27; 16,4b-15
Tomáš S. Drobík
Texty: Iz 6, 1-8; Ž 29; Ř 8, 12-17; J 3, 1-17
Magdalena Štajfová
1 Sa 15, 34-16,13 a Ez 17, 22-24; Ž 20 a Ž 92, 1-4.12-15; 2 K 5, 6-10.(11-13).14-17; Mk 4, 26-34
Marek P. Lukášek
Texty: 1Sam 17,32 – 49 (David a Goliáš) nebo Jb 38,1 – 11 (Boží řeč o stvořitelské moci); Ž 9,9 – 20; 107,1 – 3.23 – 32; 2K 6,1 – 13 (apoštolská služba v soužení jako odpověď na Boží milost); Mk 4,35 – 41 (utišení bouře)
Marek P. Lukášek
Texty: Pláč 3,23 – 33 (touha po záchraně od Hospodina) nebo 2Sam 1,1.17 – 27; Ž 130; Ž 30 (prosba o Boží odpuštění a záchranu); 2K 8,7 – 15 (Pavlem koordinovaná sbírka pro jeruzalémskou církev); Mk 5,21 – 34 (uzdravení krvácející ženy a oživení zemřelé dívky)
David Sedláček
Texty:Ez 2, 1-5; Ž 48; 2 K 12, 2-10; Mk 6, 1-13
David Sedláček
Texty: Am 7, 7-13; Žalm 24; Ef 1, 3-14; Mk 6, 14-29
Marek Bárta
Texty: Jer 23,1-6 ; Ef 2,13-18 ; Mk 6,30-34.53-56
David Sedláček
Texty: 2 Sa 11,1-15; Ž 14; Ef 3,14-21; J 6,1-21
David Sedláček
Texty: 2Sa 11,26-12,13a; Ž 51,1-12; Ef 4,1-16; J 6,24-35
Daniel Heller
Texty: 2 Sa 18,5-9.15.31-33; Ž 130, Ef 4,25-5,2; J 6, 35.41-51
Karel Šimr
Texty: 1 Kr 2,10-12 a 3,3-14; Ž 111; Ef 5,15-20; J 6,51-58
David Sedláček
Texty: 1 Kr 8, 1.6.10-11.22-30.41-43; Ž 84; Ef 6, 10-20; Jan 6, 56-69
Marek Bárta
Texty: Dt 4,1-2.6-8; Ž 45, 1-2.6-9; Jak 1,17-18.21b-22.(26).27; Mk 7,1-8.14-15.21-23
Jiří Bureš
Texty: Iz 35, 4-7a; Ž 125; Jk 2, 1-10.(11-13).14-17; Mk 7, 24-37
David Sedláček
Texty: Iz 50, 4-9a; Žalm 19; Jk 3, 1-12; Mk 8, 27-38
Magdalena Štajfová
Texty: Př 31, 10-31 nebo Mdr 1, 16-2,1.12-22 nebo Jr 11, 18-20; Ž 1 nebo Ž 54; Jk 3, 13 - 4, 3.7-8a; Mk 9, 30 - 37
Daniel Heller
Texty: Nu 11,4-6.10-16.24-29; Ž 24/19,7-14; Jk 5,13-20; Mk 9,38-50
Marek P. Lukášek
Texty: Job 1,1; 2,1 – 10 (Job a jeho zlořečící žena); Ž 26 (dopomoz mi, Bože k právu) // Ž 8 (ústy nemluvňat jsi vybudoval mocný val); Žd 1,1 – 4 (Kristus je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty); Mk 10,2 – 16 (dvě perikopy: spor o propuštění manželky + Ježíš žehná dětem)
Daniel Heller
Texty: Job 23,1-9.16-17 nebo Am 5,6-7.10-15; Ž 22,1-15/90,12-17; Žd 4,12-16; Mk 10,17-31
Karel Šimr
Texty: Jb 38, 1-7.(34-41) nebo Iz 53, 4-12; Ž 104, 1-9.24.35c nebo Ž 91, 9-16; Žd 5, 1-10; Mk 10, 35-45
Marek P. Lukášek
Texty: Job 42,1 – 6.20 – 17 nebo Jr 31,7 – 9; Ž 34,1 – 8 nebo Ž 126; Žd 7,23 – 27; Mk 10,46 – 52. Homiletická příprava je uvnitř doplněna liturgickou přípravou.
Martin Grombiřík
Texty 1Kr 17:8-16; Ž 127 n. 146; Žd 9:24-28; Mk 12:38-44
Marek Bárta
Texty: 1 Král 17,10-16; Žalm 146; Žid 9,24-28; Mk 12,38-40

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášeni.
17. listopad 2019
22. neděle po Trojici
Dominica XXIII. post Pentecosten
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2019 >>
<< Listopad >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Nadcházející události