Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Budapešť bude hostit valné shromaždění Leuenberského společenství

6. Valné shromáždění Leuenberského společenství (CPCE) se bude konat od 12. – 18. září 2006 v maďarské Budapešti. Hostiteli jsou společně Reformovaná a Luterská církev Maďarska. Tématem setkání je „Posílení společenství – profil protestantismu v Evropě“.

Valné shromáždění je nejvyšším orgánem CPCE (Community of Protestant Churches in Europe). Každých 6 let se schází zástupci teď již 105 členských církví, kteří rozhodují o dalším směřování práce CPCE, určují další teologická témata, kterými se bude společenství zabývat a volí Výkonný výbor. Kromě delegátů jsou na setkání zváni zástupci církví, hosté a pozorovatelé jiných konfesních i ekumenických organizací. Celé jednání je překládáno do třech oficiálních jazyků: angličtiny, němčiny a francouzštiny.

Podrobnější informace o Valném shromáždění naleznete na webových stránkách CPCE. V liturgické sekci webu najde návštěvník stránek řadu aktualit z liturgického života členských církví včetně teologických reflexí, odkazů na na liturgické agendy a instituce reformačních církví v Evropě.

Leuenberské společenství reformačních církví v Evropě se formálně zrodilo přijetím dohody (konkordie) dne 16. března 1973 v Leuenbergu u Basileje. Tento akt ukončil dlouhá léta přípravných rozhovorů, které začaly po druhé světové válce, a snah o optimální vyjádření toho, co spojuje církve, vzešlé z evropské reformace 16. století. Církve, které se k této konkordii připojily, vyhlásily tímto aktem plné vzájemné společenství. Plné společenství znamená uznání práva na samostatnou existenci po stránce instituční, bez jakékoli podřízenosti jedné církve církvi druhé a zároveň také tzv. společenství „kazatelny a stolu Páně“. Vyhlášením konkordie byl sice ukončen dlouhý proces přípravy, ale zároveň nastartován proces delší a trvalejší: proces prohlubování vyhlášeného společenství službou a svědectvím. 31. října 2003 změnilo Leuenberské společenství své jméno na Společenství protestantských církví v Evropě (anglická zkratka CPCE). 3. synod církví Leuenberského společenství v ČR usnesl ponechat stávající název „Církve leuenberského společenství v ČR“.

(zdroj: Ekumenická rada církví v ČR - s použitím článku J. Klubalové pro časopis Getsemany)


Vytvořil: Karel Šimr
Poslední změna: pátek, 25. srpen 2006 @ 19:43:06

23. září 2020
středa po 15. neděli po Trojici
Aktuálně
5. 1. 2019 @ 12:41
9. 11. 2018 @ 16:59
3. 4. 2018 @ 8:46
21. 9. 2017 @ 17:26
21. 4. 2015 @ 15:30
30. 3. 2015 @ 9:25
28. 3. 2014 @ 10:07
31. 1. 2014 @ 10:22
10. 1. 2014 @ 15:18
16. 12. 2013 @ 15:49

<< 2020 >>
<< Září >>
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Nadcházející události