Přihlášení
Login

Heslo


Poslední komentáře

Kázání

Virtuální kazatelna

Martin Grombiřík
Úvaha (pobožnost) do velikonočního sborového dopisu
Martin Grombiřík
Úvaha pro ekumenickou bohoslužbu nad Mt 7:24-27
Martin Grombiřík
Kázání na poslední neděli v církevním roce (Lk 23:33-43)
Martin Grombiřík
Kázání na Mt 11:2-15 (SZ čtení z Iz 35)
Martin Grombiřík
Úvaha pro Alianční týden modliteb (náš každodenní chléb)
Martin Grombiřík
Kázání na Velký pátek 2005
Martin Grombiřík
Kázání na Mt 10:26-33 (12. neděle v mezidobí)
Martin Grombiřík
Kázání na ekumenickém shromáždění v Boskovicích 14. 6. 2005
Martin Grombiřík
Svatodušní kázání z r. 2005
Martin Grombiřík
Kázání na svatbě Aleše a Šárky 5. 8. 2006 (Brno, Červený kostel) na text o svatbě v Káni Galilejské (J 2:1-11)
Martin Grombiřík
Kázání ke Dni reformace (a parciálně i Všem svatým a "Dušičkám")
Martin Grombiřík
Kázání k svátkům 5. a 6. července - Cyril a Metoděj + M. Jan Hus (2Tim 2:8-13, proneseno v domově důchodců)
Martin Grombiřík
Pohřební kázání na 2Kor 5:1-10 (pronesené v Bukovce 14. 2. 2008)
Martin Grombiřík
Kázání na 3. neděli postní, pronesené na lutherských bohoslužbách u sv. Michala v Jirchářích (základ 1Kr 19:1-13)
Martin Grombiřík
Kázání na texty Ekumenického lekcionáře, rok A
Martin Grombiřík
Kázání na texty Ekumenického lekcionáře roku B
Martin Grombiřík
Kázání na texty Ekumenického lekcionáře (RCL), rok B
Martin Grombiřík
Kázání na texty Ekumenického lekcionáře, rok C
Martin Grombiřík
Kázání na texty ekumenického lekcionáře z církevního roku C
Martin Grombiřík
Kázání na Jak 3:17 při ekumenické bohoslužbě v lednu 2011
Martin Grombiřík
Další kázání na perikopy Ekumenického lekcionáře (RCL), rok A.
Martin Grombiřík
Starší vánoční úvaha ze sborového dopisu.
Martin Grombiřík
Vánoční kázání z r. 2012
Martin Grombiřík
Vánoční kázání z r. 2011
Martin Grombiřík
Vánoční kázání z roku 2013
Martin Grombiřík
Kázání na starocírkevní a tradiční lutherské perikopy
Martin Grombiřík
Káznání pro "Sjezd alternativní mládeže" (SAM) v Orlové, 11. 8. 2016
Martin Grombiřík
Kázání na Jr 37:11-21